���������� ������������ ������ ���������� �� �������� ��������������

نام شهرستان


 • لار  
 • کوه شب
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: ثابت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- لار- جمعیت هلال احمر لارستان
 • 09174320034
 • شیراز  
 • داراک
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: ثابت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار سیبویه- جمعیت هلال احمر
 • 09173147668
 • شیراز  
 • باباکوهی
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: ثابت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار سیبویه- جمعیت هلال احمر
 • 09173144668
 • کازرون  
 • کوه بالا
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: ثابت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- کازرون- جمعیت هلال احمر کازرون
 • 09173227202
 • اقلید  
 • بل
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: ثابت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- اقلید- خ امام خمینی- باغستان- جمعیت هلال احمر
 • 09171508301
 • سپیدان  
 • رنج
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: ثابت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- سپیدان- خ رئیسی- جمعیت هلال احمر
 • 09177030883
 • داراب  
 • تنگ رغز
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: ثابت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- داراب- جمعیت هلال احمر داراب
 • 09173325480
 • جهرم  
 • جهرم
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: ثابت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- جهرم- کیلومتر 55 محور جهرم لارستان
 • 09177922140
 • فیروزآباد  
 • فیروزآباد
 •  
 •  
 • نوع فعالیت: ثابت  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- فیروزآباد- کیلومتر 19 محور فیروزآباد شیراز
 • 09173041356