���������� �������� ������ ���������������� �������� �������� ���������� ��������

نام شهرستان


 • شیراز  
 • اردیبهشت سیر
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدرضا بابایی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ میرزا کوچک خان- ک17- جنب بیمارستان قلب کوثر
 • 071-36353248
 • شیراز  
 • ارم سیر شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مهرزاد خرد
 • نشانی: فارس- شیراز- خ خاکشناسی
 • 071-32271414-17
 • شیراز  
 • استقلال پایدار
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:نادر علوی
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار رحمت- خ لشکری- ک3
 • 071-37501010 071-37505001-4
 • شیراز  
 • اشکان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علی اصغر دستور
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار معالی آباد- ک21
 • 071-36340505-6
 • شیراز  
 • الهیه سیر
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:هاشم هاشمی
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرک انجیره- نبش 16متری
 • 071-36216991 071-36222600
 • شیراز  
 • امیرکبیر
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدرضا پرویزی
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار امیرکبیر- شهرک امیرکبیر- جنب پل امام حسین
 • 071-38226138
 • شیراز  
 • ایمان سیر
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدهادی رمضانی
 • نشانی: فارس- شیراز- حجت آباد- خ حجت- اولین ورودی- سمت راست
 • 071-37522401-2
 • شیراز  
 • آذر کیوان مهر پارسیان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:ماه شرف فریدونی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ شمس تبریزی- خ33
 • 071-38305155
 • شیراز  
 • آریانا گشت شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علی محمودی
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار تخت جمشید- 25متری اقبال لاهوری شمالی- شهرک نیروی انتظامی
 • 071-37218220 071-37235626
 • شیراز  
 • آسان گشت سامان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سالار مظفری
 • نشانی: فارس- شیراز- مهدی آباد- بلوار خرمشهر- حجت آباد- شهرک سامان
 • 071-37540444-45
 • شیراز  
 • باد بهشت
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:اسماعیل عسکری
 • نشانی: فارس- شیراز- میانرود- فاز3- 16متری پامچال
 • 071-38404500 071-38404600
 • شیراز  
 • بهار بنفش شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدرضا حقیقت
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار باهنر جنوبی- شاه قلی بیگی- 20متری اخلاق
 • 071-38322700 071-38322900
 • شیراز  
 • بهار سیر شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدرضا توسلی نیا
 • نشانی: فارس- شیراز- فلکه فخرآباد- ابتدای خ بهار
 • 071-38218211-13
 • شیراز  
 • بهارستان دوستی منصور
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:وفادار منصوری
 • نشانی: فارس- شیراز- میانرود- شهرک نیروی انتظامی- 20متری گل کوکب- نبش ک4
 • 071-38400000-1
 • شیراز  
 • پاپون سیر شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدرضا جلالی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ کشن- جنب مسجد امام حسین
 • 071-38323336 071-38323335
 • شیراز  
 • پامچال سیر فارس
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:رحیم فارسی نژاد
 • نشانی: فارس- شیراز- جاده بوشهر- مقابل پلیس راه- خ عصر ایران- نبش ک1
 • 071-38231437
 • شیراز  
 • پاییزان سیر اتحاد
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:داوود رزمجو
 • نشانی: فارس- شیراز- میانرود- شهرک اتحاد- نبش گل مروارید
 • 071-38404447-48
 • شیراز  
 • پدیده غدیر فارس
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:اکبر زهادت
 • نشانی: فارس- شیراز- دروازه قصابخانه- جنب مخابرات
 • 071-32222777 071-32222888
 • شیراز  
 • پردیس مسیر دانش
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علی دارایی
 • نشانی: فارس- شیراز- دانشگاه شیراز
 • 071-36260013 071-36135481
 • شیراز  
 • پرنده سرخ
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:دهقان ناصری
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرک مطهری- مقابل پارک محله ای
 • 071-38344443 071-38344446
 • شیراز  
 • پرویز سیر فارس
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:پرویز دیرنیک
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار نصر- پل حسین آباد
 • 071-37221141 071-37221131
 • شیراز  
 • پست
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:چنگیز حق پناه
 • نشانی: فارس- شیراز- خ ایمان شمالی- جنب پست
 • 071-36306701 071-36306644
 • شیراز  
 • پیام آفرینان مهر
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:همراه شولی
 • نشانی: فارس- شیراز- انتهای بلوار باهنر جنوبی- شهرک فرهنگیان- انتهای ک14 رشد
 • 071-38320005-6
 • شیراز  
 • پیام دوستی شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سید علی حسین رضایی
 • نشانی: فارس- شیراز- انتهای بلوار باهنر جنوبی- نرسیده به کمربندی
 • 071-38254948 071-38240083
 • شیراز  
 • پیمان جوادیه
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:اصغر زارعی
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرک جوادیه- بلوار اصلی- جنب ک7 شهید نجاتی
 • 071-36373991 071-36373001
 • شیراز  
 • تک ستاره حبیب
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علی اصغر ایزدی
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار امیرکبیر- خ میثم جنوبی- خ مقداد
 • 071-38239394-95
 • شیراز  
 • تندر سماء شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مریم جوادپور
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار بعثت- نبش ک3
 • 071-32305353 071-32309292
 • شیراز  
 • تندیس گشت فارس
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عوض مسلمی حقیقی
 • نشانی: فارس- شیراز- اکبرآباد- 30متری تلاش
 • 071-32426100-1
 • شیراز  
 • خانواده گشت شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمد کشاورز
 • نشانی: فارس- شیراز- قدوسی غربی- مقابل دبستان نور خرد
 • 071-36260100 071-36260200
 • شیراز  
 • خورشید گشت فارس
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:کاظم دیداری
 • نشانی: فارس- شیراز- کوی وحدت معالی آباد
 • 071-36245274 071-36356660
 • شیراز  
 • دانا
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حمید دانا
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- ک 38/1
 • 071-32332217 071-32300000
 • شیراز  
 • درخشش افق
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علی کرم جمالی
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار مدرس- مجتمع مدرس
 • 071-37227747-48
 • شیراز  
 • درکی شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:رضا ویسی
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار عدالت- خ پوربیرک- نبش بازارچه
 • 071-38217209 071-38312828
 • شیراز  
 • درنا سیر نور فارس شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مجید نعمت الهی
 • نشانی: فارس- شیراز- سمت چپ خ کاوه- شهرک بهار- پشت انبار جهاد- نبش ک3
 • 071-37277878 071-37279191
 • شیراز  
 • دریای آرامش
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سعید آژنده
 • نشانی: فارس- شیراز- پارک قوری- فروشگاه رفاه
 • 071-38304428-29
 • شیراز  
 • دلگشا سعد
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:کریم نجفی
 • نشانی: فارس- شیراز- 20متری سعدی- پشت باغ دلگشا
 • 071-37307717-19
 • شیراز  
 • دوران سیر شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:بشیر مرادی اسفیانی
 • نشانی: فارس- شیراز- بزرگراه رحمت- بلوار سفیر جنوبی- نرسیده به میدان پاسارگاد
 • 071-37234000
 • شیراز  
 • دوستان شهر
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:فاطمه سلیمانی
 • نشانی: فارس- شیراز- فرگاز- مقابل ک18
 • 071-38342002 071-38241358
 • شیراز  
 • رسالت شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:ابوطالب عباسی
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرک کشن- 20متری انقلاب
 • 071-38221493-94
 • شیراز  
 • رنگین کمان سیر فارس
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدجلیل کیانیایی
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار باهنر جنوبی- 20متری قهرمانی- ک6- سمت چپ- مقابل پارک شقایق
 • 071-38263900 071-38263800
 • شیراز  
 • زمین شقایق
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سید علی موسوی- محمد کوهنورد
 • نشانی: فارس- شیراز- 35متری فضیلت- خ شاهیجان- جنب هنرستان مدرس
 • 071-37263000 071-37260960
 • شیراز  
 • زیرگنبد شهر شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عبداله جعفری
 • نشانی: فارس- شیراز- 20متری امام خمینی- جنب تعمیرگاه مزدا
 • 071-38340010-11 071-38262800 071-38346020
 • شیراز  
 • سالار گشت
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:ساتیار برزگر
 • نشانی: فارس- شیراز- ابتدای بلوار رازی
 • 071-37263333 071-37277070
 • شیراز  
 • سپید سپهر
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:کاظم مرزبان
 • نشانی: فارس- شیراز- 20متری هفتم پودونک
 • 071-37237777 071-37400777 071-37400888 071-37400666
 • شیراز  
 • ستاره ره شناس
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:صمد جم زاده
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال شهید کاراندیش
 • 071-37307613
 • شیراز  
 • ستاره شب
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علی نوروزی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ مطهری- بعداز درمانگاه
 • 071-38341900 071-38341800
 • شیراز  
 • سرداران
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:اکبر استوار
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار سرداران- ریاستی دوم- خ قناعت پیشه- جنب حسینیه بعثت
 • 071-37319955 071-37319960
 • شیراز  
 • سهند پیمای شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محسن بدخشان
 • نشانی: فارس- شیراز- پودونک- 20متری دوم
 • 071-37203333
 • شیراز  
 • سورتمه سواران
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:فرح صادق فامیان قدیم
 • نشانی: فارس- شیراز- خ سفیر- 20متری صاحب الامر
 • 071-38314160-61
 • شیراز  
 • سیاره بادپا
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سروناز کارگر
 • نشانی: فارس- شیراز- پل معالی آباد- انتهای بلوار چمران
 • 071-36247824
 • شیراز  
 • سیر و سیاحت علی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:جمال لوح قلم
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار رحمت- مقابل درب ورودی دارالرحمه
 • 071-37388800 071-37508800
 • شیراز  
 • سیر و صفا شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حمیدرضا صنعتی
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار رحمت- ابتدای خ احمدی جنوبی- ک1
 • 071-37384000 071-37384700
 • شیراز  
 • سیمرغ سیر فارس
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علیرضا کاراندیش
 • نشانی: فارس- شیراز- باسکول نادر- ابتدای هنگ- مقابل بیمارستان شوشتری
 • 071-32323677 071-32323343 071-32323177
 • شیراز  
 • شب چراغ پردیس
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:گوارا
 • نشانی: فارس- شیراز- کمربندی اکبرآباد- پل گچی
 • 071-36372900
 • شیراز  
 • شقایق نصر شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مرتضی زارعی
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار نصر- مقابل ریاستی دوم- نبش خ بهاران
 • 071-37315656-57
 • شیراز  
 • شهاب پویش شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:کریم رنجبر
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرک بزین- خ علوی- نبش ک10
 • 071-36205000-1
 • شیراز  
 • شهر سبز پونه
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:بیداله کاظمی
 • نشانی: فارس- شیراز- میانرود- فاز1- 15متری اول
 • 071-38404000 071-38403000
 • شیراز  
 • شیراز احسان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:اکبر شناور
 • نشانی: فارس- شیراز- انتهای فرهنگ شهر- میدان احسان- مجتمع آموزشی احسان
 • 071-36258888
 • 071-36253334
 • شیراز  
 • شیراز بهنام
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:بهنام همرازیان
 • نشانی: فارس- شیراز- خ شوریده شیرازی (سی متری سینما سعدی)- مقابل مسجد ایرانی
 • 071-32333914 071-32333134
 • شیراز  
 • شیراز سرعت
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:جعفر رضایی
 • نشانی: فارس- شیراز- انتهای بلوار سیاحتگر- جنب 10متری حاج خیراله
 • 071-38214040-41
 • شیراز  
 • شیراز سیر سیبویه
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمد صالحی
 • نشانی: فارس- شیراز- شاهزاده قاسم- ورودی احمدی نو
 • 071-37394644-45
 • شیراز  
 • شیراز محور
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سید مصطفی ملک زندی
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرک گلستان- میدان دوم- خ گلزار- مقابل آپارتمان ها
 • 071-36207000 071-36208000
 • شیراز  
 • صدرا
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:فرزاد خرد
 • نشانی: فارس- شیراز- شهر جدید صدرا- خ اندیشه- پاساژ فرید و فرهاد
 • 071-36412900 6411900
 • شیراز  
 • صوفی اطمینان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:هاشم شیرکول
 • نشانی: فارس- شیراز- 24متری دینکان
 • 071-36241105 071-36248444
 • شیراز  
 • طنین سیر فارس
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:کریم زارعی
 • نشانی: فارس- شیراز- کوشک میدان- بلوار نواب صفوی
 • 071-37511000 071-37512000
 • شیراز  
 • طوفان تندر شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:غلامرضا کاظمی
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرک بهشتی- خ امام صادق
 • 071-36212550-51
 • شیراز  
 • عرفان کوثر
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:زینب شفیعی
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار جمهوری- ورودی باباکوهی
 • 071-32290113-14
 • شیراز  
 • غزال چابک
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمد زرنقاش
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرک والفجر- سی متری فشار قوی
 • 071-38224080 071-38234080
 • شیراز  
 • غزال شب شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:پروانه طاهری لرکی
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرک سراج- خ پاییز- حدفاصل مجتمع غزال 1 و 2
 • 071-38256500
 • شیراز  
 • غزال شهرک
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:بهرام قلی زاده
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرک پرواز- خ کلانتری- ک20
 • 071-37262424
 • شیراز  
 • غزال کوهستان شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدرضا صفری
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار چمران- خ ابیوردی3- خ شهدای ابیوردی- نبش ک10
 • 071-36267004-5
 • شیراز  
 • غنچه سیر شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علی اصغر مقتدری
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار مدرس- جنب پل غدیر
 • 071-37220303 071-37227770
 • شیراز  
 • فارس گشت شکوفه
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهباز صادقی نیا
 • نشانی: فارس- شیراز- میدان 12فروردین (تل پروس)- ابتدای بلوار ارتش- نبش ک11
 • 071-37381455
 • شیراز  
 • فجر
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:فیروزعلی جعفری
 • نشانی: فارس- شیراز- عادل آباد- 20متری همایون
 • 071-38247005
 • شیراز  
 • فدک سیر135
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علی عباسی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ سپاه شمالی- نبش ک شهید خسروزاده
 • 071-38315000-4
 • 071-38315003
 • شیراز  
 • قدر یاران
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:کریم اسحاقی
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار پاسداران- خ شهید محلاتی
 • 071-36302000-1
 • شیراز  
 • قزل سوار فارس
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سید عبداله حقانی
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار رازی- خ ایثار- ابتدای ک10
 • 071-37279023 071-37279024
 • 071-37279022
 • شیراز  
 • کاکتوس سیر فارس
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:هیبت اله کاووسی
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرک گلستان- بلوار دهخدا- بازارچه یاس
 • 071-36216080 071-36216070
 • شیراز  
 • کلبه سعدی شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:جعفر عباسی
 • نشانی: فارس- شیراز- 20متری کانادا- 20متری صدر- سمت چپ
 • 071-37301633 071-37316800
 • شیراز  
 • کمند سیر فارس
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مجتبی علوی
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار امیرکبیر- خ شهید فلاحی
 • 071-38239193-94 071-38220000 071-38330000 071-38420000
 • شیراز  
 • کوثر بهاران شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عبدالحسین خالصی
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار عدالت- ابتدای فرگاز
 • 071-38249018 071-38249108
 • شیراز  
 • کوثر تاکسی شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:ابوالفضل غلامی
 • نشانی: فارس- شیراز- منطقه هوایی شهید دوران
 • 071-37214242
 • شیراز  
 • گل مریم شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:معصومه غلامی
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرک مهدی آباد- مقابل مدرسه خرمندار
 • 071-37520099 071-37520005
 • شیراز  
 • گلدشت مهرشاد
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدحسن صفری
 • نشانی: فارس- شیراز- کمربندی معالی آباد- شهرک باهنر- بلوار شهید جلیل زارع- مقابل بازارچه اوقاف
 • 071-36258062 071-36236070 071-36356161
 • شیراز  
 • لاله شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:جهانریز رحیمی طلب- حبیب کریمی
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرک محمدیه سیمان
 • 071-38236525 071-38239080
 • شیراز  
 • مروارید گلستان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سیامک سیار تفتی
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرک گلستان- ک4 دهخدا
 • 071-36201122-23
 • شیراز  
 • مسلم محله
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عباسعلی رفیعی کراچی
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرک سجادیه سیمان
 • 071-38322185 071-38221662
 • شیراز  
 • مهاجر گشت شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:نعمت اله فتحی
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار پاسداران- خ شهید آقایی- خ شهدای رهپویان وصال- نبش ک5
 • 071-38414742 071-8221212
 • 071-38222000
 • شیراز  
 • مهر تاکسی آپادانا
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:پوراندخت ابوحیدری
 • نشانی: فارس- شیراز- جاده بوشهر- جنب مخابرات امیرکبیر- کوی گلستان- سمت راست- مقابل آپارتمان فجر
 • 071-38322852 071-38423736
 • شیراز  
 • مهرشاد شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حسن ثابت کمالی
 • نشانی: فارس- شیراز- پانصد دستگاه ارتش- خ شهید قائم
 • 071-37294433 071-37290002 071-37500002 071-37504433
 • شیراز  
 • میثاق سیر شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مجید مظلوم
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرک بهشتی- خ شهدای صنایع- خ بهار- ک1
 • 071-36211880-81
 • شیراز  
 • ندای دوستی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:غلامرضا شهریاری
 • نشانی: فارس- شیراز- چهارراه شریف آباد- ابتدای جاده ترکان- مقابل ک2 اتحاد
 • 071-37400300 071-37400400
 • 071-37234028
 • شیراز  
 • نغمه سرای بهاران شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سید عزت اله هاشمی
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار مدرس- پودونک- 35متری ششم
 • 071-37208080 071-37205522
 • شیراز  
 • نغمه صبای شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:فیضل اله دهقانی
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرک ولیعصر- پشت پارک لاله- بلوار هرمزگان- مقابل ک205
 • 071-37272866 071-37276400
 • شیراز  
 • نوآوران سیر شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:لیلا عباسی نژاد
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- مقابل بازارچه فیل
 • 071-32245007 071-32221155
 • شیراز  
 • نیلی سیر شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:معصومه بهرامی
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار مدرس- خ شهید دوران- شهرک سهل آباد- مقابل مسجد صاحب الزمان
 • 071-37234000
 • شیراز  
 • هخامنش شیراز گشت
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علی پارسایی
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار رحمت- خ بنی هاشمی- بلوار دولت شرقی- نبش ک7
 • 071-37510002-4
 • شیراز  
 • هدیه فردوس
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:منوچهر میرشکاری
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار امیرکبیر- پشت باغ جنت
 • 071-38228800 071-38322508
 • شیراز  
 • همای دوستان شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مهیار مشکین قلم
 • نشانی: فارس- شیراز- معالی آباد- خ دوستان- ک7- پ155
 • 071-36341111 071-36344440 071-36344330
 • شیراز  
 • همسفر ارژن
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:الیاس احمدی
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال باربری- 20متری یقطین
 • 071-38236363 071-38235353
 • شیراز  
 • همشهری سلام شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:داریوش محمدی
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار مطهری- گلچین غربی
 • 071-38327535 071-38226205 071-38427979
 • شیراز  
 • یاس گشت شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مهدی علی آبادی
 • نشانی: فارس- شیراز- 20متری امام خمینی- نبش ک25
 • 071-38254949 071-38254747
 • شیراز  
 • یلدای گلستان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:فرهادی
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرک گلستان- خ شهید زارعی
 • 071-36201000 071-36202000