فهرست سینماهای استان فارس

نام شهرستان


 • شیراز  
 • ایران
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سید علی موسوی
 • نشانی: فارس- شیراز- چهارراه زند- حدفاصل خ رودکی و خ سعدی
 • 071-32246157
 • شیراز  
 • پیام
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:فرهاد ارشاد
 • نشانی: فارس- شیراز- چهارراه زند- جنب پاساژ کاخ نور
 • 071-32301416
 • شیراز  
 • فلسطین
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدعلی عسکری سبوکی
 • نشانی: فارس- شیراز- چهارراه زند- ابتدای خ رودکی
 • 071-32240668
 • شیراز  
 • شیراز (قیام)
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:رسول شهابیان
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند
 • 071-32306043
 • شیراز  
 • سعدی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حمید یزدانی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ قصردشت- چهارراه سینما سعدی
 • 071-32330791