فهرست بیمارستان های استان فارس

نام شهرستان


 • شیراز  
 • حضرت علی اصغر (ع)
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اورژانس عمومی-اورژانس مسمومیت-داخلی – CCU-ICU - جراحی یورولوژی و جراحی گوش و حلق و بینی و جراحی عمومی- زنان- کلینیک دیابت و وارفارین و ...- رادیولوژی-مسمومیت-دیالیز
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ مشکین فام- مقابل هتل هما
 • 071-32288602-6
 • شیراز  
 • نمازی
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اورژانس عمومی-اورژانس برزگسال-اورژانس اطفال-ارتوپدی- جراحی عمومی- جراحی کلیه و مجاری ادرای- جراحی مغز و اعصاب- جراحی توراکس - جراحی عروق - جراحی قلب - آنکولوژی - داخلی - مغز و اعصاب- قلب و عروق - عفونی- ایمنولوژی و آلرژی کودک - داخلی خون و سرطان- داخلی ک
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- میدان نمازی
 • 07-36474333-61 071-36474332
 • شیراز  
 • شهید فقیهی
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اورژانس عمومی-اورژانس بزرگسال-جراحی - CCU- جراحی قلب – جراحی – داخلی – زنان – پوست – دیالیز – داخلی مغز و اعصاب –بخش ویژه بزرگسال– کلیه ومجاری ادراری-آنژیوگرافی- فیزیوتراپی
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- مقابل خ صورتگر
 • 071-32351087-99
 • شیراز  
 • شهید چمران
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اورژانس ارتوپدی-ارتوپدی - جراحی مغز و اعصاب - جراحی فک و صورت-توانبخشی
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار چمران
 • 071-36240101
 • شیراز  
 • خلیلی
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اورژانس چشم-اورژانس گوش وحلق وبینی-بخش چشم – بخش گوش و حلق و بینی
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ خلیلی
 • 071-36291470
 • شیراز  
 • حضرت زینب
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اورژانس زنان وزایمان-زنان - جراحی زنان –بخش ویژه بزرگسالان – بخش ویژه نوزادان - زایمان طبیعی ومراقبتهای دوران بارداری
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- تقاطع میدان دفاع مقدس
 • 071-37266812-19
 • شیراز  
 • قطب الدین
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اورژانس سوختگی-سوختگی – جراحی پلاستیک و ترمیمی جراحی
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ فخر آباد- نرسیده به دروازه کازرون
 • 071-38219638-42
 • شیراز  
 • ابن سینا
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اورژانس اعصاب وروان-اعصاب و روان- روانشناسی- آزمایشگاه- رادیولوژی- نوار قلب و مغز
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ حافظ- جنب بوستان 13 آبان
 • 071-32289601-4 071-32271387-88
 • شیراز  
 • شهید دستغیب
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اورژانس اطفال-اطفال - هموفیلی - تالاسمی
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ حافظ- جنب باغ ملی
 • 071-32288064-66 071-32277495 071-32289307-9
 • شیراز  
 • مرکز شهیدحجازی (قلب الزهرا)
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اورژانس قلب-کودکان - قلب و عروق - ccu - آنژیوگرافی
 • نوع فعالیت: خیریه  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار سیبویه- پایینتر از سه راه آستانه
 • 071-37380281-82 071-37398811-15
 • شیراز  
 • اعصاب و روان
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اعصاب و روان
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- باجگاه- کیلومتر 16 جاده شیراز مرودشت
 • 071-32286784 071-32263160-60
 • شیراز  
 • حافظ
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اورژانس زنان وزایمان-زنان و زایمان روانپزشكی روماتولوژی
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- ابتدای بلوار چمران
 • 071-36271532-36 071-36271531
 • شیراز  
 • شهید دکتر بهشتی
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اورژانس داخلی وجراحی-ارتوپدی- داخلی- جراحی عمومی - زنان و زایمان-CCU- بخش ویژه نوزادان-بخش ویژه بزرگسال
 • نوع فعالیت: وابسته به تامین اجتماعی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ ولی عصر- چهارراه دروازه سعدی
 • 071-32241161-64
 • شیراز  
 • مسلمین
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اورژانس داخلی-جراحی- داخلی - زنان و زایمان - CCU-بخش ویژه نوزادان-بخش ویژه بزرگسال- اعصاب و روان- دندانپزشکی- رادیولوژی- سونوگرافی- سی تی اسکن- ماموگرافی- آزمایشگاه- MRI
 • نوع فعالیت: وابسته به سپاه  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ خیام
 • 071-32135000
 • شیراز  
 • 576 ارتش
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اورژانس عمومی-داخلی - جراحی عمومی- CCU - ارتوپدی- فیزیوتراپی- بینایی سنجی- شنوایی سنجی
 • نوع فعالیت: وابسته به ارتش  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- چهار راه باغ تخت
 • 071-32263546
 • شیراز  
 • دکتر میر
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اورژانس عمومی-جراحی عمومی- ارتوپدی- CCU - زنان وزایمان
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ عفیف آباد
 • 071-36277572 071-36260099
 • شیراز  
 • پارس
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اورژانس عمومی-جراحی عمومی - جراحی پلاستیک و ترمیمی - زنان و زایمان- ارتوپدی- چشم- شکستگی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ قصردشت- سه راه برق
 • 071-32336006 071-32338858 071-32303507 071-32342870
 • شیراز  
 • شهر
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اورژانس عمومی-جراحی - زنان و زایمان- ارتوپدی- چشم- گوش و حلق و بینی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ مشیر فاطمی
 • 071-32337905 071-32337909 071-32301594
 • شیراز  
 • دکتر میر حسینی
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اورژانس عمومی-جراحی عمومی - داخلی - زنان و زایمان
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار هجرت
 • 071-32284433-34
 • شیراز  
 • علوی
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اورژانس عمومی-جراحی - داخلی - زنان و زایمان – بخش ویژه نوزادان
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ تختی
 • 071-32247359-60
 • شیراز  
 • ایران
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اورژانس عمومی-جراحی عمومی - زنان و زایمان
 • نوع فعالیت: وابسته به ناجا  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ لطفعلی خان زند
 • 071-32332370 071-32337779 071-32304093
 • شیراز  
 • فرهمند فر
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اورژانس عمومی-جراحی-ارتوپدی-بخش ویژه بزرگسالICU-CCU
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ قصردشت- گودگری
 • 071-36264748 071-36266300
 • شیراز  
 • شفا
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اورژانس عمومی-جراحی- زنان و زایمان - CCU- بخش ویژه بزرگسال
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ 7 تیر-تقاطع اردیبهشت
 • 071-32339015-17
 • شیراز  
 • اردیبهشت
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اورژانس عمومی-جراحی - داخلی - چشم - جراحی پلاستیک و ترمیمی – ارتوپدی-جراحی قلب-CCU-بخش ویژه بزرگسال-بخش ویزه نوزادان
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار چمران
 • 071-36284821-25
 • شیراز  
 • دنا
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اورژانس عمومی-جراحی - داخلی- زنان و زایمان - جراحی– ارتوپدی-جراحی قلب- - CCU- بخش ویژه نوزادان-بخش ویژه بزرگسال
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار شهید مطهری-چهارراه ستارخان-کوی دنا
 • 071-36490412-19
 • شیراز  
 • مرکزی
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اورژانس عمومی-جراحی - داخلی - جراحی پلاستیک و ترمیمی- زنان و زایمان- ارتوپدی – CCU- ICU- جراحی قلب و جراحی عمومی-بخش ویژه نوزادان-بخش ویژه بزرگسال- MRI- رادیولوژی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار شهید چمران
 • 071-36284412-19
 • شیراز  
 • دکتر خدادوست
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اورژانس چشم-چشم پزشکی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ شهید مطهری- چهارراه ستارخان
 • 071-36277070
 • شیراز  
 • شهید رجائی
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اورژانس تروما-جراحی مغزواعصاب-جراحی – ارتوپدی- بخش ویژه بزرگسال
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار شهید چمران– جنب بیمارستان چمران
 • 071-36364001
 • شیراز  
 • بعثت
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اورژانس عمومی-جراحی- داخلی - آنژیوگرافی- زنان و زایمان- ارتوپدی – CCUبخش ویژه بزرگسال
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بالاتر از میدان احسان- کوی وحدت
 • 071-36359379 071-36359382-83 071-36359380-81
 • شیراز  
 • کوثر
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اورژانس قلب-جراحی - داخلی- آنژیوگرافی- زنان و زایمان - - CCUبخش ویژه نوزادان-بخش ویژه بزرگسال
 • نوع فعالیت: خیریه  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ قصردشت
 • 071-36231515
 • شیراز  
 • مادر و کودک
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اورژانس عمومی-جراحی- داخلی - زنان و زایمان – بخش ویژه نوزادان
 • نوع فعالیت: خیریه  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بالاتر از دروازده قرآن – ابتدای جاده شیراز مرودشت
 • 071-32279701
 • شیراز  
 • شوشتری
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اورژانس عمومی- زنان و زایمان – بخش ویژه نوزادان
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- باسکول نادر
 • 071-32324087
 • شیراز  
 • امیر
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: آنكولوژی
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- فرهنگ شهر- مقابل استخر کوثر
 • 071-36323531-34
 • شیراز  
 • جنت
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اعصاب و روان
 • نوع فعالیت: بنیاد جانبازان  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- ضلع شرقی باغ جنت
 • 071-38226362 071-38425110-11
 • نی ریز  
 • شهدای نیریز
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: داخلی- اطفال- CCU- اورژانس- زنان و زایمان
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- نیریز- خ طالقانی
 • 071-53830111-7
 • زرین دشت  
 • امام موسی کاظم زرین دشت
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اتفاقات- درمانگاه- آزمایشگاه- زنان و زایمان- داخلی- اطفال- رادیولوژی
 • نوع فعالیت:  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- زرین دشت- حاجی آباد
 • 071-53725500-3
 • استهبان  
 • امام خمینی (ره) استهبان
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اطفال- اورژانس- CCU- زنان و زایمان
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- استهبان- بلوار قائم
 • 071-53229410
 • سپیدان  
 • امام حسین (ع) سپیدان
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: فیزیوتراپی- زنان و زایمان- جراحی- چشم- سونوگرافی- ارتوپدی- ICU- CCU
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- سپیدان- بلوار امام حسین- شهرک شهدا
 • 071-36723621
 • پاسارگاد  
 • امام جعفرصادق پاسارگاد
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: داخلی- جراحی- چشم- آزمایشگاه- رادیولوژی- اتفاقات- زنان و زایمان- CCU
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- پاسارگاد- سعادتشهر- بلوار امام خمینی
 • 071-43563990-3
 • شیراز  
 • امام هادی (ع) فراشبند
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: جراحی- دیالیز- درمانگاه- اتفاقات- سونوگرافی- آزمایشگاه- رادیولوژی- تالاسمی- زنان و زایمان- داخلی- عفونی- اعصاب و روان- اطفال
 • نوع فعالیت: دانشگاهی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- کیلومتر 5 جاده فراشبند فیروزآباد
 • 071-38758321
 • خرامه  
 • جوادالائمه خرامه
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اتفاقات- جراحی- زنان و زایمان- رادیولوژی- NRC
 • نوع فعالیت: دانشگاهی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- خرامه
 • 071-32728441-43
 • شیراز  
 • امام حسن عسکری (ع) زرقان
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: رادیولوژی- زنان و زایمان- اتفاقات- جراحی
 • نوع فعالیت: دانشگاهی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- زرقان
 • 071-32620025
 • آباده  
 • امام خمینی (ره) آباده
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: درمانگاه- آزمایشگاه- داخلی- زنان و زایمان- اطفال- رادیولوژی- جراحی
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- آباده- میدان ترمینال
 • 071-44333311-14
 • اقلید  
 • ولیعصر (عج) اقلید
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: مامایی- جراحی- اطفال- آزمایشگاه- رادیولوژی- فیزیوتراپی- داخلی
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- اقلید- بلوار شهید بهشتی
 • 071-44529341-44
 • بوانات  
 • ولیعصر (عج) بوانات
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اتفاقات- آزمایشگاه- رادیولوژی- زنان و زایمان- جراحی- داخلی- اورژانس- اطفال- چشم- قلب و عروق
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- بوانات- بلوار امام خمینی
 • 071-44403068-69
 • مرودشت  
 • شهید مطهری مرودشت
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اطفال- فوریت های پزشکی- جراحی- داخلی- قلب- زنان و زایمان- اتفاقات- ICU- CCU- NICU
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- مرودشت- میدان معلم
 • 071-43342064
 • ارسنجان  
 • ولیعصر (عج) ارسنجان
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: دیالیز- آزمایشگاه- اورژانس- کولیس- داخلی- اتفاقات- رادیولوژی- جراحی- اطفال- زنان و زایمان
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- ارسنجان- بلوار شهید مهدی اسكندری
 • 071-43524213 071-43522481
 • ممسنی  
 • ولیعصر (عج) نورآباد
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: جنرال- اتفاقات- جراحی- اتاق عمل- داخلی- زنان و زایمان- اطفال- دیالیز- CCU
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- ممسنی- نورآباد- بلوار ولیعصر
 • 071-42532240
 • خنج  
 • نبی اکرم خنج
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اتفاقات- داخلی- جراحی- اطفال- زنان و زایمان- رادیولوژی- چشم- گوش و حلق و بینی- CCU
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- خنج- بلوار خاتم الانبیا
 • 071-52625901-4
 • مهر  
 • فاطمه الزهرا مهر
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: آزمایشگاه- زنان و زایمان- جراحی- رادیولوژی
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- مهر- میدان امام خمینی
 • 071-52822514
 • داراب  
 • امام حسن مجتبی (ع) داراب
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اورژانس- رادیولوژی- CCU- ICU- زنان و زایمان- درمانگاه- رادیولوژی- اطفال- NRCنوزادان
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- داراب
 • 071-53526991-96
 • فیروزآباد  
 • قائم فیروزآباد
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اتفاقات- همودیالیز- دیالیز- تالاسمی- SCR- جراحی- داخلی- زنان و زایمان- چشم- گوش و حلق و بینی- ICU- CCU
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- فیروزآباد- انتهای بلوار شهید چگینی
 • 071-38727091 071-38727094
 • کازرون  
 • خشت و کنارتخته
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اورژانس- اتفاقات- داخلی- زنان و زایمان- اطفال- جراحی- نورولوژی
 • نوع فعالیت: دانشگاهی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- کازرون- کنارتخته
 • 071-42444052-54
 • خرمبید  
 • ولیعصر (عج) خرمبید
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: درمانگاه- آزمایشگاه- رادیولوژی- زنان و زایمان- داروخانه
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- خرمبید- صفاشهر- بلوار وحدت
 • 071-44451023-25
 • سروستان  
 • شهدای سروستان
 •  
 •  
 • شرح فعالیت: اتفاقات- درمانگاه- آزمایشگاه- زنان و زایمان- رادیولوژی- جراحی- دیالیز- تالاسمی- داخلی- پوست- اطفال- ارتوپدی
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- سروستان- میدان گاز
 • 071-37842111