فهرست مراکز دیالیز استان فارس

نام شهرستان


 • ارسنجان  
 • بیمارستان ولی عصر (عج)
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- ارسنجان- بلوار شهید مهدی اسكندری
 • 071-43524212-13 داخلی204
 • شیراز  
 • بیمارستان کوثر
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ قصردشت- قبل از پل معالی آباد
 • 071-36231515
 • شیراز  
 • بیمارستان مرکزی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار چمران
 • 071-36278584
 • شیراز  
 • بیمارستان علی اصغر
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ مشکین فام- مقابل هتل هما
 • 071-32288603-8
 • شیراز  
 • بیمارستان شهید فقیهی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند
 • 071-32351090-99
 • شیراز  
 • بیمارستان نمازی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- میدان نمازی
 • 071-36474332-61
 • شیراز  
 • بیمارستان شهید بهشتی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- میدان ولیعصر
 • 071-32249201-5
 • استهبان  
 • بیمارستان امام خمینی (ره)
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- استهبان- بلوار قائم- بیمارستان امام خمینی
 • 071-53230881 داخلی274
 • اقلید  
 • بیمارستان ولی عصر (عج)
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- اقلید- بولوار شهید بهشتی
 • 071-44529341-44 داخلی117
 • خنج  
 • بیمارستان امیدوار
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- خنج- اوز- خ بهروزیان
 • 071-52512096 داخلی281
 • آباده  
 • بیمارستان امام خمینی (ره)
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- آباده- بلوار امام خمینی- مقابل پمپ بنزین قدیم- بیمارستان امام خمینی
 • 071-44333311-13 داخلی241
 • بوانات  
 • بیمارستان ولی عصر (عج)
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- بوانات- سوریان- شهرک ولیعصر
 • 071-44403068-69 داخلی219
 • پاسارگاد  
 • بیمارستان امام جعفر صادق (ع)
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- پاسارگاد- سعادت شهر - بلوار امام- بیمارستان امام جعفر صادق (ع)
 • 071-43563990-93 داخلی237
 • خرامه  
 • بیمارستان جواد الائمه (ع)
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- خرامه- بلوار ورودی شهر- ابتدای بلوار شفا- بیمارستان جواد الائمه (ع)
 • 071-32728441 داخلی1140
 • خرمبید  
 • بیمارستان ولی عصر (عج)
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- خرمبید- بلوار وحدت- جنب توانبخشی
 • 071-44451021-23 داخلی270
 • خنج  
 • بیمارستان نبی اكرم (ص)
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- خنج- بلوار خاتم الانبیاء
 • 071-52625901-4 داخلی286
 • زرین دشت  
 • بیمارستان امام موسی كاظم (ع)
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- زرین دشت- خ کمربندی- جنب مصلا
 • 071-53725501 داخلی279
 • سروستان  
 • بیمارستان شهدای سروستان
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- سروستان- سروستان- میدان گاز- بیمارستان شهدای سروستان
 • 071-37842111-12 داخلی225
 • پاسارگاد  
 • بیمارستان امام جعفر صادق (ع)
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- پاسارگاد- سعادت شهر- بلوار امام
 • 071-43563990-94 داخلی237
 • شیراز  
 • مركز خیریه حاج رضا ابراهیمی (صدرا)
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خیریه  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرک صدرا - ابتدای فاز 2- مقابل باغ شهر پردیس- مرکز همودیالیز حاج رضا ابراهیمی
 • 071-36430034-75 داخلی
 • فیروزآباد  
 • بیمارستان حضرت قائم (عج)
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- فیروزآباد- انتهای بلوار شهید چگینی
 • 071-38727091-96 داخلی240
 • قیر و کارزین  
 • بیمارستان امام محمد باقر (ع)
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- قیر و کارزین- قیر- بلوار انقلاب
 • 071-54526505 داخلی275
 • لار  
 • بیمارستان امام رضا (ع)
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- لار- شهرجدید- بزرگراه دكتر دادمان
 • 071-52240194 داخلی336
 • لامرد  
 • بیمارستان ولی عصر (عج)
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- لامرد- بلوارولیعصر- خ پرستار
 • 071-52722205 داخلی294
 • مرودشت  
 • بیمارستان شهید مطهری
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- مرودشت- میدان معلم
 • 071-43342061-66 داخلی2370
 • ممسنی  
 • بیمارستان ولی عصر (عج)
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- ممسنی- کیلومتر 1 جاده بوان- بلوار ولی عصر
 • 071-42532257 داخلی204
 • نی ریز  
 • بیمارستان شهدای نی ریز
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- نی ریز- خ طالقانی- میدان فلسطین
 • 071-53830112 داخلی219