فهرست درمانگاههای استان فارس

نام شهرستان


 • شیراز  
 • اعتماد كسائیان
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • شرح فعالیت: داخلی، اعصاب و روان، ارتوپد، تغذیه، دندان پزشکی، بینایی سنجی، رادیولوژی، اطفال، زنان، توانبخشی، روانشناسی، پزشک عمومی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- حدفاصل سه راه انوری و چهارراه خیرات- جنب داروخانه ویژه
 • 071-32306083 071-32359707 071-32330745
 • شیراز  
 • اقبال
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: عمومی، مادر و کودک، دندان پزشکی، آزمایشگاه، رادیولوژی، فیزیوتراپی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار باهنر جنوبی- بلوار پاسارگاد- میدان پاسارگاد
 • 071-38341251
 • شیراز  
 • امام جعفر صادق
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: عمومی داخلی، زنان، دندان پزشکی، آزمایشگاه، فیزیوتراپی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار رحمت- مقابل ورزشگاه شماره 5 شهرداری
 • 071-38264400 071-38263300
 • شیراز  
 • امام رضا
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: کلیه، قلب، مغز و اعصاب، آزمایشگاه، فیزیوتراپی، سونوگرافی، دندان پزشکی، زنان، اطفال، تغذیه، پوست
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- سه راه دارالرحمه-جنب دبیرستان اندیشه
 • 071-37399097-98
 • شیراز  
 • امام علی
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: آزمایشگاه، عینک سازی، دندان پزشکی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- نرسیده به میدان فرودگاه- مقابل خ قدمگاه
 • 071-38201213
 • شیراز  
 • امیدرضا سهامی
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: پزشک خانواده، تزریقات، داروخانه، رادیولوژی، آزمایشگاه، سونوگرافی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار چمران- میدان دوم ابیوردی- جنب مسجد
 • 071-326272331 071-36269121-22
 • شیراز  
 • امیرالمؤمنین
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • شرح فعالیت: دندان پزشکی، فیزیوتراپی، آزمایشگاه، داروخانه، چشم پزشکی، زنان، داخلی، عمومی، تغذیه
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- باهنر جنوبی- ترمینال باربری- خ مقابل مسجد یقطین
 • 071-38325400 071-38228056
 • شیراز  
 • ایران زمین
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: داروخانه، دندان پزشکی، آزمایشگاه، فیزیوتراپی، رادیولوژی، سونوگرافی، عینک سازی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرك گلستان- حدفاصل میدان اول و دوم
 • 071-36214770-74
 • شیراز  
 • بقیه الله الاعظم
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: دندان پزشکی، فیزیوتراپی، سونوگرافی، زنان، بینایی سنجی، کودک، تغذیه، آزمایشگاه، عینک سازی، رادیولوژی، شنوایی سنجی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ سیبویه- جنب شهرداری ناحیه 3
 • 071-37399011 071-37387979
 • شیراز  
 • بنی هاشمی
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: تغذیه، آزمایشگاه، عمومی، تزریقات، دندانپزشکی، اطفال
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار رحمت- خ بنی هاشمی -ك7
 • 071-37509808
 • شیراز  
 • پردیس
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی، فیزیوتراپی، دندان پزشکی
 • نوع فعالیت: نیمه خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار رحمت-تقاطع بلوار باهنر جنوبی
 • 071-38264401-3
 • شیراز  
 • صبا
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: آزمایشگاه، دندان پزشکی، عینک سازی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- ابتدای بلوار صنایع- مقابل بانک تجارت
 • 071-362337730-35 071-36240732
 • شیراز  
 • جوادالائمه
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • شرح فعالیت: پزشکی، دندان پزشکی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ قصردشت- ایمان شمالی- ك12 متری جوادالائمه
 • 071-36304742
 • شیراز  
 • خاتم الانبیاء
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: آزمایشگاه، دندان پزشکی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار مدرس- ابتدای خ جانبازان
 • 071-37233301
 • شیراز  
 • دی
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: زنان، دندانپزشکی، فیزیوتراپی، کودک، تغذیه، پوست، اطفال
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار رحمت- نرسیده به میدان كوزه گری- جنب داروخانه نصیری
 • 071-37535332
 • شیراز  
 • رضوی
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: آزمایشگاه، دندان پزشکی، رادیولوژی، زنان، کودک، پوست
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار فرصت شیرازی- خ رضوی- ابتدای 20 متری شریف آباد
 • 071-37401007-9 071-37401906
 • شیراز  
 • سپهر
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: آزمایشگاه، دندان پزشکی، رادیولوژی، سونوگرافی، پوست، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، ارتوپدی، گوش و حلق و بینی، زنان، گوارش
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار میرزای شیرازی-جنب بوستان علوی
 • 071-36247518 071-36251937 071-36251305
 • شیراز  
 • سروش
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: رادیولوژی، سونوگرافی، بینایی سنجی، فیزیوتراپی، آزمایشگاه، دندان پزشکی، عینک، پوست، اطفال
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ آبیاری- مقابل بانك ملت
 • 071-38219937 071-38307085
 • شیراز  
 • پلی کلینیک شهید رضایی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • شرح فعالیت: آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی، تخصصی ها
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار سلمان فارسی-جنب پل پیرنیا
 • 071-37272111 071-37273566
 • شیراز  
 • شهید ذكریا
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • شرح فعالیت: دندان پزشکی، پزشک عمومی
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار پاسداران- چهارراه هوابرد
 • 071-38310472
 • شیراز  
 • علی بن ابیطالب
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: رادیولوژی، سونوگرافی، دندان پزشکی، فیزیوتراپی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار رحمت- خ قائم- پانصد دستگاه ارتش
 • 071-37512030-50
 • شیراز  
 • فارابی
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: آزمایشگاه
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار نصر- چهارراه سرداران
 • 071-37302777
 • شیراز  
 • فاطمیه
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: سونوگرافی، فیزیوتراپی، زنان، اطفال، پوست
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- انتهای خ بنی هاشمی جنوبی- مهدی آباد- خ امین
 • 071-37522563 071-37521020
 • شیراز  
 • كما
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: آزمایشگاه، دندان پزشکی، عمومی، داخلی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار مدرس- خ آزادگان- نرسیده به موزه تاریخ طبیعی
 • 071-37269700
 • شیراز  
 • كیمیا
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: داخلی، گوارش، چشم، زنان، ارتوپدی، دندان پزشکی، گوش و حلق و بینی، داروخانه، آزمایشگاه
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- چهارراه بنفشه- مقابل بیمه البرز
 • 071-38388244 071-32348792-93
 • شیراز  
 • محمد رسول الله
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: آزمایشگاه، داخلی، دندان پزشکی، ارتوپدی، گوش و حلق و بینی، زنان
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار پاسداران- ایستگاه 4 زرهی
 • 071-38325200 071-38220757 071-38223050
 • شیراز  
 • محمدی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • شرح فعالیت: دندان پزشکی، آزمایشگاه، فیزیوتراپی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ لطفعلی خان زند- مقابل حمام بهارستان
 • 071-32221116-17
 • شیراز  
 • مسجدالرسول
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: آزمایشگاه، داخلی، دندان پزشکی، ارتوپدی، گوش و حلق و بینی، زنان، چشم پزشکی، رادیولوژی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ قصردشت- نرسیده به میدان قصردشت- ک97
 • 071-36317070 071-36315555
 • شیراز  
 • مهر
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: آزمایشگاه، داخلی، دندان پزشکی، ارتوپدی، گوش و حلق و بینی، زنان، چشم پزشکی، رادیولوژی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- كلبه سعدی- ابتدای بلوار نصر
 • 071-37304832
 • شیراز  
 • هلال
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • شرح فعالیت: فیزیوتراپی، دندان پزشکی، ارتوپدی، داخلی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار سیبویه- جنب ورزشگاه شهید دستغیب
 • 071-37399696
 • شیراز  
 • نشاط
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: داخلی، زنان، ارتوپدی، اطفال، دندان پزشکی، بینایی سنجی، فیزیوتراپی، رادیولوژی، داروخانه، آزمایشگاه، عینک سازی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار مدرس- خ شهید دوران- خ بریجستون-20 متری مینو
 • 071-37209445 071-37209753
 • شیراز  
 • ولی عصر
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • شرح فعالیت: دندان پزشکی، رادیولوژی، فیزیوتراپی، آزمایشگاه، داروخانه
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ برق-مقابل اداره برق
 • 071-32348250-52 071-32337250
 • شیراز  
 • رضوان
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: پزشک عمومی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار مطهری شمالی- حدفاصل چهارراه ستارخان و میدان مطهری
 • 071-36290655
 • شیراز  
 • پارسه
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: آزمایشگاه، دندان پزشکی، داخلی، زنان، اطفال، گوش و حلق و بینی، پوست، اعصاب و روان، روان شناسی، مامایی، گفتار درمانی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرك صدرا- خ دلگشا
 • 071-36412805-8
 • شیراز  
 • عرفان قائم
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: دنان پزشکی، آزمایشگاه، گوش و حلق و بینی، قلب، اطفال، چشم، ارتوپدی، کلیه
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- گلدشت معالی آباد- خ لادن
 • 071-36242593 071-36237142
 • شیراز  
 • ابوتراب
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • شرح فعالیت: دندان پزشکی، فیزیوتراپی، آزمایشگاه
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- فلكه شاهزاده قاسم- پشت رستوران درباری
 • 071-37364064
 • شیراز  
 • حكیم
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: دندان پزشکی، آزمایشگاه، عینک سازی، داروخانه، زنان، داخلی، گوارش، چشم پزشکی، توانبخشی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- میدان معلم- ابتدای فرهنگ شهر
 • 071-36302706
 • شیراز  
 • رازی
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: دندان پزشکی، آزمایشگاه، عینک سازی، داروخانه، زنان، داخلی، گوارش، چشم پزشکی، رادیولوژی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار میثم- ابتدای احمدآباد والفجر
 • 071-38428161-71-81-91
 • شیراز  
 • ارژن درمان
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: آزمایشگاه، داروخانه، دندان پزشکی، متخصص زنان، اطفال، ارتوپدی، چشم پزشکی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار عدالت-جنب مخابرات آزادگان
 • 071-38353003-5
 • شیراز  
 • ثامن الائمه
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: آزمایشگاه، دندان پزشکی، سونوگرافی، رادیولوژی، فیزیوتراپی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار نصر- جنب پمپ بنزین كانادا
 • 071-37319911-12 071-37319827
 • شیراز  
 • شهید میرزایی
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: دنان پزشکی، آزمایشگاه، جراح عمومی، قلب، ارتوپدی، داخلی، زنان، اطفال
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- ورودی دوم شهرك شهید بهشتی
 • 071-36224330
 • شیراز  
 • بوستان
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: تعیین عینک، دندان پزشکی، بهداشت خانواده، فیزیوتراپی، آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی، بهداشت محیط
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرك گلستان
 • 071-36221900 071-36220603 071-36217002
 • شیراز  
 • شهید حر ریاحی
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: آزمایشگاه، دندان پزشکی، زنان، اطفال، پوست، تغذیه، فیزیوتراپی، سونوگرافی، چشم پزشکی
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار رحمت- بلوار شهید ابوذر غفاری- نرسیده به زیرگذر- سمت چپ
 • 071-37507751
 • شیراز  
 • اكبرآباد
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: آزمایشگاه، زنان، اطفال، تغذیه
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- اكبرآباد- بلوار تلاش
 • 071-32423100 071-32426652
 • شیراز  
 • امام مهدی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • شرح فعالیت: مغز و اعصاب، پوست، چشم پزشکی، دندان پزشکی، فیزیوتراپی، زنان، اطفال، کلیه، ارتوپدی، داخلی
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار مدرس- خ آزادگان- خ بعد از پاسگاه
 • 071-37256861-63
 • شیراز  
 • فردوس
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: آزمایشگاه، دندان پزشکی، چشم پزشکی، زنان، اطفال، تغذیه، کلیه، قلب و مغز و اعصاب
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار مدرس- خ شهید دوران-بعداز چهارراه زمزم- خ سهل آباد
 • 071-37209503
 • شیراز  
 • پلی کلینیک حافظ
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • شرح فعالیت: آزمایشگاه، فیزیوتراپی، دندان پزشکی، مامایی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- میدان احسان
 • 071-36363987-89
 • شیراز  
 • فاطمه الزهرا
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: آزمایشگاه، دندان پزشکی، زنان، اطفال، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، تعیین عینک
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- ابتدای همت جنوبی
 • 071-36321510-11
 • شیراز  
 • ماهان
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • شرح فعالیت: چشم پزشکی، تعیین عینک، اطفال، زنان
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- ابتدای شهرك میانرود- میدان قهرمانان- سمت چپ
 • 071-38410148
 • شیراز  
 • نور
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: دندان پزشکی، زنان، اطفال، تغذیه
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار تخت جمشید غربی- ک9- پ78
 • 071-37407064 071-37406181
 • شیراز  
 • فجر
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • شرح فعالیت: چشم پزشکی، مغز و اعصاب، آزمایشگاه، دندان پزشکی، زنان، اطفال، پوست، ارتوپدی، فیزیوتراپی، سونوگرافی
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار آزادی- مقابل فروشگاه اتكا
 • 071-32263541-48
 • شیراز  
 • هخامنش
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • شرح فعالیت: چشم، مغز و اعصاب، آزمایشگاه، دندان پزشکی، زنان، اطفال، پوست، ارتوپدی
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار پاسارگاد- مقابل مجتمع غزال
 • 071-38346467
 • شیراز  
 • امام حسین
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • شرح فعالیت: دندان پزشکی، فیزیوتراپی، آزمایشگاه
 • نوع فعالیت: خیریه (نیمه دولتی)  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرك جوادیه
 • 071-36373788
 • شیراز  
 • بهار
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: چشم پزشکی، قلب و عروق، آزمایشگاه، فیزیوتراپی، دندان پزشکی، اعصاب و روان، ارتوپدی، کلیه، سونوگرافی، رادیولوژی، اطفال، زنان
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار ابوذر غفاری- نبش ك39
 • 071-37500878 071-37500545 071-37503080 071-37503070
 • شیراز  
 • درمانگاه تخصصی پوست ومو پارس
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • شرح فعالیت: پوست و مو
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- مقابل بیمارستان شهید فقیهی- ك43- ساختمان لیزر
 • 071-32357516
 • شیراز  
 • تخصصی پوست ومو بهاران
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • شرح فعالیت: ژل، بوتاکس، کاشت مو و ابرو، لاغری
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ قصردشت- خ میرزاكوچك خان- نبش ک امام حسن عسكری
 • 071-36246112
 • شیراز  
 • تخصصی پوست ومو ارشیا
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • شرح فعالیت: پوست و مو
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ ستارخان- مقابل رستوران صوفی- ساختمان صدف
 • 071-36491508
 • شیراز  
 • تخصصی پوست ومو دكترمعزی(كسما)
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • شرح فعالیت: پوست و مو
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ نادر- چهارراه گمرك
 • 071-32325251
 • شیراز  
 • تخصصی پوست ومو اراد
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • شرح فعالیت: پوست و مو
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ ستارخان- جنب بیمارستان دكترخدادوست
 • 071-36266060
 • شیراز  
 • تخصصی پوست ومو نوین ایران
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • شرح فعالیت: پوست و مو
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار چمران - نبش ابیوردی 2- اولین فرعی سمت چپ
 • 071-36286917-18 071-36286927
 • شیراز  
 • تخصصی پوست و مو آرا
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • شرح فعالیت: پوست و مو
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار زرگری- نبش ک19- جنب بیمارستان خدادوست
 • 071-36264040
 • شیراز  
 • پوست و موی دکتر وفاجو
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • شرح فعالیت: پوست و مو
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ خلیلی- نبش ک1
 • 071-36267080 071-36263115
 • شیراز  
 • پوست و موی شلر
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • شرح فعالیت: پوست و مو
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- معالی آباد- ک5- ساختمان كلاسیك- ط3
 • 071-36355039 071-36355038
 • شیراز  
 • داریون
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: آزمایشگاه
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- داریون- خ کشاورز
 • 071-32614455
 • کوار  
 • شفا (کوار)
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: عمومی، دندان پزشکی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- کوار- کوار- مقابل مرکز بهداشت
 • 071-37825900
 • کوار  
 • تامین اجتماعی کوار
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • شرح فعالیت: آزمایشگاه، دندان پزشکی، مامایی
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- کوار- کوار- خ اصلی- مقابل ادارۀ پست
 • 071-37822600
 • ممسنی  
 • پاسارگاد
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: آزمایشگاه، اعصاب، عمومی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- ممسنی- نورآباد- بلوار هفت تیر
 • 071-42526500
 • کازرون  
 • تأمین اجتماعی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • شرح فعالیت: آزمایشگاه، قلب، مامایی، اطفال، عمومی
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- کازرون- خ شریعتی
 • 071-42211106
 • کازرون  
 • دانشگاه آزاد اسلامی(سیدالشهدا)
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • شرح فعالیت: رادیولوژی، مامایی، پوست، چشم، قلب
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- کازرون- خ حضرتی- ک نصرپور
 • 071-42221460
 • داراب  
 • ایثارگران
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • شرح فعالیت: عمومی
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- داراب- بلوار امام خمینی
 • 071-53528177
 • قیر و کارزین  
 • تأمین اجتماعی (امام علی)
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • شرح فعالیت: آزمایشگاه، مامایی، عمومی
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- قیر و کارزین- قیر- خ رضوان- بلوار امام علی
 • 071-54522178
 • استهبان  
 • شفا
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • شرح فعالیت: چشم پزشکی، مغز و اعصاب، آزمایشگاه، دندان پزشکی، مامایی، سونوگرافی، فیزیوتراپی، کلیه
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- استهبان- خ ابوذز
 • 071-53222807
 • مرودشت  
 • امام خمینی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • شرح فعالیت: دندان پزشکی، عمومی، مامایی
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- مرودشت- خ انقلاب- مقابل سپاه
 • 071-43337899
 • مرودشت  
 • امام علی
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: دندان پزشکی، عمومی، مامایی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- مرودشت- خ یزدانی خانی- نبش سه راه اول
 • 071-43233420
 • مرودشت  
 • تأمین اجتماعی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • شرح فعالیت: دندان پزشکی، عمومی، مامایی، آزمایشگاه، اطفال، چشم پزشکی، قلب
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- مرودشت- کمربندی قدس- بعداز استادیوم ورزشی
 • 071-43326506
 • مرودشت  
 • تخت جمشید
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: دندان پزشکی، عمومی، مامایی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- مرودشت- خ انقلاب - مقابل كلانتری 11
 • 071-43338816
 • مرودشت  
 • حافظ
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: عمومی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- مرودشت- خ انقلاب - ک سوپرگوشت
 • 071-43335960
 • مرودشت  
 • فرهنگیان
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • شرح فعالیت: پوست، کلیه، زنان، دندان پزشکی، آزمایشگاه، اطفال، چشم پزشکی
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- مرودشت- خ 7تیر
 • 071-43224993
 • آباده  
 • فاطمه الزهرا
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: اطفال، عمومی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- آباده- خ امام- ک شورای اسلامی
 • 071-44344600
 • فیروزآباد  
 • شفا
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: اعصاب و روان، سونوگرافی، چشم پزشکی، شنوایی سنجی، دندان پزشکی، مامایی، پوست، تغذیه
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- فیروزآباد- سه راه بروجردی
 • 071-38737500 071-38735017
 • آباده  
 • امام سجاد
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: تزریقات، عمومی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- آباده- میدان منتظری، خ امام
 • 071-44336033
 • ممسنی  
 • فاطمه زهرا
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • شرح فعالیت: عمومی، دندان پزشکی
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- ممسنی- نورآباد- خ وصال، جنب سپاه ناحیه مقاومت ممسنی
 • 071-42527380
 • شیراز  
 • لپویی
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: آزمایشگاه، دندان پزشکی، زنان، اطفال، داخلی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- لپویی- بلوار حافظ
 • 071-32673315
 • آباده  
 • صغاد آباده
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • شرح فعالیت: آزمایشگاه، دندان پزشکی، رادیولوژی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- آباده- صغاد- خ امام خمینی
 • 071-44392800
 • آباده  
 • صاحب الزمان آباده
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • شرح فعالیت: اطفال، دندان پزشکی، مامایی
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- آباده- تامین اجتماعی اباده
 • 071-44333413