فهرست موسسات رادیولوژی استان فارس

نام شهرستان


 • شیراز  
 • ابا عبدالله الحسین
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار مدرس- مقابل فضیلت
 • 071-37351501
 • شیراز  
 • اردیبهشت
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار چمران
 • 071-36284821 -5
 • شیراز  
 • اقبال
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار باهنر جنوبی- بلوار پاسارگاد- میدان پاسارگاد
 • 071-38341251
 • شیراز  
 • ایران زمین
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرك گلستان- حدفاصل میدان اول و دوم
 • 071-36214770-74
 • شیراز  
 • بعثت
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- معالی آباد- میدان احسان- کوی وحدت
 • 071-36359378-79
 • شیراز  
 • پردیس
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار رحمت-تقاطع بلوار باهنر جنوبی
 • 071-38264401-3
 • شیراز  
 • مرکز تصویربردای پزشکی تابا
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ فلسطین- نبش خ معدل
 • 071-32317803
 • شیراز  
 • ثامن الائمه
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار نصر- جنب پمپ بنزین كانادا
 • 071-37319911-12 071-37319827
 • شیراز  
 • درمانگاه امام رضا (ع)
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- سه راه دارالرحمه-جنب دبیرستان اندیشه
 • 071-37399097-98
 • شیراز  
 • كیمیا
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- چهارراه بنفشه- مقابل بیمه البرز
 • 071-38388244 071-32348792-93
 • شیراز  
 • درمانگاه سروش
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ آبیاری- مقابل بانك ملت
 • 071-38219937 071-38307085
 • شیراز  
 • دكتر اوجی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- خ سید جمال الدین اسدآبادی (پوستچی)- تقاطع معدل- ساختمان52
 • 071-32338228
 • شیراز  
 • دكتر آرسته
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- حدفاصل خ 7تیر (20متری) و فلسطین- ساختمان زند- ط1
 • 071-32330101
 • شیراز  
 • دكتر مقدس (ارم)
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- فلكه دانشجو- ساختمان ارم
 • 071-32296791
 • شیراز  
 • دكتر پورزند
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ صورتگر- حدفاصل هدایت و معدل- ساختمان آراد
 • 071-32306878
 • شیراز  
 • دكتر پویا خرد
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- مقابل بانک سپه
 • 071-32351369
 • شیراز  
 • دكتر تفضل
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ سید جمال الدین اسدآبادی (پوستچی)- جنب درمانگاه چشم
 • 071-32334378
 • شیراز  
 • دكتر جزایری
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- مقابل خ 7تیر- خ شهید عبائیان- ساختمان نشاط- ط1
 • 071-32317742
 • شیراز  
 • دكتر جواد هاشمی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- میدان اطلسی به سمت میدان گاز- مقابل باباکوهی- جنب داروخانه دکتر شریفی
 • 071-32292330
 • شیراز  
 • دكتر خدادوست
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زرگری- چهارراه ستارخان
 • 071-36277070
 • شیراز  
 • دكتر دستغیب
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ قصرالدشت- جنب انتقال خون- ساختمان ارسلان
 • 071-36287761
 • شیراز  
 • دكتر دشتی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- ک عبائیان- ساختمان بهمن
 • 071-32343956
 • شیراز  
 • دكتر راسخی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار زند- خ صورتگر- ساختمان کیمیا- ط زیرزمین
 • 071-32342871
 • شیراز  
 • دكتر زنگویی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ قصرالدشت- سه راه مهدی آباد- بعداز ک78- پ303
 • 071-36287209
 • شیراز  
 • دكتر سمیع
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ صورتگر- ك3
 • 071-32306821
 • شیراز  
 • دكتر سیروس ارشدی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- بالاتر از بیمارستان سعدی- ساختمان دفتر هواپیمایی آسمان
 • 071-32305758
 • شیراز  
 • دكتر شبستری
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- ساختمان شایان
 • 071-32319220-1
 • شیراز  
 • دكتر شهیدی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ خلیلی- ابتدای ک4- پ378
 • 071-36280065
 • شیراز  
 • دكتر علوی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ صورتگر- حدفاصل خ معدل و هدایت
 • 071-32300265
 • شیراز  
 • دكتر فرزانه
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- بعداز خ انوری- ك35
 • 071-32336099
 • شیراز  
 • دكتر كاتبی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- مقابل دانشکده مهندسی- ساختمان یاس
 • 071-32335304
 • شیراز  
 • دكتر مجید وفائی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- حدفاصل خ صورتگر و خ 7تیر (20متری سینما سعدی)- ك43- ساختمان مرمر
 • 071-32293973 071-32318131
 • شیراز  
 • دكتر محمدرضا پایدار
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ هفت تیر- چهار راه معدل
 • 071-32352588
 • شیراز  
 • دكتر محمود فرح انگیز
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- بالاتر از بیمارستان سعدی- انتهای ک50
 • 071-32308425
 • شیراز  
 • دكتر مرادی نژاد
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- بالاتر از بیمارستان شهید فقیهی- ساختمان پارسیان- ط4
 • 071-32360597-8
 • شیراز  
 • دكتر منصوریان
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- مقابل هتل- ساختمان490
 • 071-32318238
 • شیراز  
 • دكتر نظری
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- ك 47- ساختمان 15
 • 071-32355917
 • شیراز  
 • دكتر مهرداد نكویی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زرگری- پشت بیمارستان دكتر خدادوست- مجتمع پزشکی ستارخان- ط2
 • 071-36281390
 • شیراز  
 • دكتر وحید وصال
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- ساختمان فیروزه- ک47- مقابل هتل پارس
 • 071-32300817
 • شیراز  
 • دكتر یاراحمدی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- ساختمان پزشكان- ط5
 • 071-32301121
 • شیراز  
 • دكترنیلوفرزروانی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- معالی آباد- ساختمان الهیه
 • 071-36341674
 • شیراز  
 • دکتر بابک فرح انگیز
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- نبش خ صورتگر- مقابل بیمارستان شهید فقیهی
 • 071-32308425
 • شیراز  
 • دکتر صدیقی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- مقابل خ 7تیر- ک50- ساختمان ارم- ط1
 • 071-32333748
 • شیراز  
 • رازی
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار میثم- ابتدای احمدآباد والفجر
 • 071-38428161-71-81-91
 • شیراز  
 • رضا وفایی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- ک43- ساختمان مرمر- ط2
 • 071-32318131 071-32318168
 • شیراز  
 • درمانگاه رضوی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار فرصت شیرازی- خ رضوی- ابتدای 20 متری شریف آباد
 • 071-37401007-9 071-37401906
 • شیراز  
 • سپهر
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار میرزای شیرازی-جنب بوستان علوی
 • 071-36247518 071-36251937 071-36251305
 • شیراز  
 • سهامی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ ابیوردی 2
 • 071-36269121
 • شیراز  
 • شفا
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ 7تیر
 • 071-32339015-7
 • شیراز  
 • شهر
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- مشیر فاطمی
 • 071-32337905-7
 • شیراز  
 • علوی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ تختی
 • 071-32247360
 • شیراز  
 • علی ابن ابیطالب
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- پانصد دستگاه ارتش
 • 071-37512040
 • شیراز  
 • فرهمندفر
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ قصرالدشت
 • 071-36264748 071-36293700-4
 • شیراز  
 • كوثر
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ قصرالدشت- قبل از پل معالی آباد
 • 071-36231515
 • شیراز  
 • مادر و كودك غدیر
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- دروازه قرآن
 • 071-32295631
 • شیراز  
 • مركزی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار چمران
 • 071-36278584
 • شیراز  
 • میرحسینی
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- پل پارکینگ به سمت اطلسی
 • 071-32284433-5
 • شیراز  
 • نشاط
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: نیمه خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار مدرس- خ شهید دوران- خ بریجستون-20 متری مینو
 • 071-37209445 071-37209753
 • شیراز  
 • هخامنش
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار پاسارگاد- مقابل مجتمع غزال
 • 071-38346467
 • شیراز  
 • پارس(بیماران کلیوی)
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خیریه  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زرهی- تقاطع بعثت- خ انصار- دومین ک سمت راست
 • 071-36489991-3
 • شیراز  
 • دانشگاه آزاد اسلامی(سیدالشهدا)
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- کازرون- خ حضرتی- ک نصرپور
 • 071-42221460
 • شیراز  
 • مسجد الرسول
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ قصردشت- نرسیده به میدان قصردشت- ک97
 • 071-36317070 071-36315555
 • شیراز  
 • ابن سینا
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دانشگاه علوم پزشكی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- چهارراه حافظیه- نرسیده به دروازه قرآن
 • 071-32289601-3
 • شیراز  
 • اعصاب و روان
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دانشگاه علوم پزشكی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- باجگاه
 • 071-36277503-6
 • شیراز  
 • امیر
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دانشگاه علوم پزشكی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- فرهنگ شهر- مقابل استخر كوثر
 • 071-36323731
 • شیراز  
 • چمران
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دانشگاه علوم پزشكی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار چمران
 • 071-36240101
 • شیراز  
 • خلیلی
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • نوع فعالیت: دانشگاه علوم پزشكی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ خلیلی
 • 071-36291470
 • شیراز  
 • دانشكده دندانپزشكی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دانشگاه علوم پزشكی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- قم آباد- خ قصردشت
 • 071-36263193-94
 • شیراز  
 • شهید دستغیب
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دانشگاه علوم پزشكی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ حافظ جنوبی
 • 071-32288064-6
 • شیراز  
 • شهید رجایی
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • نوع فعالیت: دانشگاه علوم پزشكی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار چمران
 • 071-36362230
 • شیراز  
 • علی اصغر
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دانشگاه علوم پزشكی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ مشكین فام- مقابل هتل هما
 • 071-32288603-8
 • شیراز  
 • فقیهی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دانشگاه علوم پزشكی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند
 • 071-32351090-9
 • شیراز  
 • قطب الدین
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دانشگاه علوم پزشكی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- دروازه كازرون
 • 071-38219641-2
 • شیراز  
 • قلب الزهرا
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دانشگاه علوم پزشكی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار سیبویه
 • 071-37380281-2
 • شیراز  
 • بوستان
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دانشگاه علوم پزشكی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرك گلستان- بعداز میدان دوم
 • 071-36217002
 • شیراز  
 • نمازی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دانشگاه علوم پزشكی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- فلكه نمازی
 • 071-36474332-61
 • شیراز  
 • شهید بهشتی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: سازمان تامین اجتماعی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- فلكه ولیعصر
 • 071-32249201-5
 • شیراز  
 • پلی کلینیک شهید رضایی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار سلمان فارسی-جنب پل پیرنیا
 • 071-37272111 071-37273566
 • شیراز  
 • نادركاظمی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: سازمان تامین اجتماعی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- فلكه ولیعصر
 • 071-37269111
 • شیراز  
 • فجر ارتش
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: ارتش  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- جهارراه باغ تخت
 • 071-32227418
 • شیراز  
 • اعتماد كسائیان
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- حدفاصل سه راه انوری و چهارراه خیرات- جنب داروخانه ویژه
 • 071-32306083 071-32359707 071-32330745
 • شیراز  
 • بقیه الله الاعظم
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ سیبویه- جنب شهرداری ناحیه 3
 • 071-37399011 071-37387979
 • شیراز  
 • فجر
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار آزادی- مقابل فروشگاه اتكا
 • 071-32263541-48
 • شیراز  
 • مسلمین
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ خیام
 • 071-32359181 071-32331171