فهرست آزمایشگاه های استان فارس

نام شهرستان


 • شیراز  
 • درمانگاه بنی هاشمی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار رحمت- خ بنی هاشمی- ک7- پ195
 • 071-37509808
 • شیراز  
 • بیضایی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- چهارراه پانزده خرداد- مقابل پمپ بنزین
 • 071-32331177
 • شیراز  
 • درمانگاه علی بن ابی طالب
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: نیمه خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلواررحمت - خ قائم
 • 071-37512030
 • شیراز  
 • درمانگاه امام جعفر صادق(ع)
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار رحمت - نرسیده به سپاه
 • 071-38264400
 • شیراز  
 • درمانگاه صبا
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار چمران-نرسیده به پل معالی آباد
 • 071-36240732
 • شیراز  
 • درمانگاه اقبال
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار پاسارگاد- میدان پاسارگاد
 • 071-38341251-3
 • شیراز  
 • دکتر رضایی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: نیمه دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ شهید دوران - میدان پیام
 • 071-37272111
 • شیراز  
 • آزمایشگاه پارت
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار پاسداران- مقابل پارک قوری- ساختمان میلاد
 • 071-38436143
 • شیراز  
 • درمانگاه کیمیا
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- چهارراه بنفشه
 • 071-32341085 071-32348792-93
 • شیراز  
 • دکتر صدرارحامی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- نرسیده به میدان نمازی- مقابل هتل پارس- ساختمان نگین
 • 071-32307565
 • شیراز  
 • درمانگاه بقیه الله
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار نصر- مقابل مسجد ابوالفضل
 • 071-37399011
 • شیراز  
 • درمانگاه احسان
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار رحمت- خ بنی هاشمی
 • 071-37509808
 • شیراز  
 • آزمایشگاه جهاد دانشگاهی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: نیمه دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- خ فقیهی- ک3- پ6
 • 071-32355836 071-32355778
 • شیراز  
 • درمانگاه حکیم
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- میدان معلم- ابتدای فرهنگشهر- بلوار هجرت- پل پارکینگ
 • 071-36302706
 • شیراز  
 • درمانگاه خیریه ابوتراب
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- میدان شاهزاده قاسم- جنب مسجد فاموری
 • 071-37364064-65 071-37366169
 • شیراز  
 • درمانگاه خیریه ولیعصر
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ قصر الدشت- خ برق- نبش مشیر نو- مقابل اداره برق
 • 071-32348250-52
 • شیراز  
 • درمانگاه امام حسن مجتبی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرک والفجر- ابتدای فجر جنوبی
 • 071-38223628
 • شیراز  
 • بیمارستان شفا
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ 7 تیر- نبش خ اردیبهشت
 • 071-32301164
 • شیراز  
 • معدل
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ معدل- تقاطع سید جمال الدین اسدآبادی (پوستچی)-ساختمان 52
 • 071-32337214
 • شیراز  
 • سعادتی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ فلسطین- تقاطع هدایت و معدل- پلاک 80
 • 071-32306151
 • شیراز  
 • ملایی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند-نبش خ 7تیر- مجتمع پزشکی شیراز
 • 071-32342696-97
 • شیراز  
 • تقی زادگان
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ اردیبهشت-حدفاصل خ 7تیر و فلسطین- کلینیک مهر
 • 071-32317555
 • شیراز  
 • آز. بیمارستان فرهمند فر
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ قصر الدشت- بیمارستان فرهمند فر
 • 071-36260066
 • شیراز  
 • عطاران
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ قصرالدشت- بالاتر از بیمارستان فرهمندفر- ساختمان پاسارگاد- ط2
 • 071-36279257
 • شیراز  
 • درمانگاه سپهر
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- تاچارا- جنب پارک علوی
 • 071-36247518 071-36251937
 • شیراز  
 • درمانگاه نشاط
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: نیمه دولتی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بولوار مدرس- درب دوم پایگاه- خ شهید دوران- بیست متری مینو
 • 071-37209754
 • شیراز  
 • دانشبد
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ اردیبهشت- حد فاصل خ 7تیر و صورتگر- پ23
 • 071-32352512
 • شیراز  
 • آزمایشگاه ابا عبدالله الحسین
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار مدرس- جنب بنیاد شهید و امور ایثار گران
 • 071-37279790
 • شیراز  
 • آزمایشگاه فارابی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار نصر- چهارراه سرداران- به سمت پل پرویزی- سمت راست
 • 071-37322603
 • شیراز  
 • رحمانیان
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ 7تیر- بعد از شب چره- ساختمان دنا
 • 071-32317965
 • شیراز  
 • صالحی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- ک47
 • 071-32309486
 • شیراز  
 • پاستور
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- ساختمان492
 • 071-32357210
 • شیراز  
 • دکتر حسینی نژاد
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- ک43- مقابل بانک سپه شعبه دانشگاه
 • 071-32319132
 • شیراز  
 • آزمایشگاه بیمارستان میرحسینی
 •  
 • نوع خدمات: شبانه روزی  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ هجرت- بیمارستان میر حسینی
 • 071-32284387
 • شیراز  
 • درمانگاه دی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- میدان کوزه گری- نبش ک کارگر
 • 071-37535041
 • شیراز  
 • دکتر اوجی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- خ سید جمال الدین اسدآبادی (پوستچی)
 • 071-32338228
 • شیراز  
 • ارم (دکتر مقدس)
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- میدان دانشجو- ساختمان ارم
 • 071-32296791
 • شیراز  
 • دکتر وحید وصال
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- ک47- ساختمان فیروزه- ط4
 • 071-32300817
 • شیراز  
 • دکتر تفضل
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- خ سید جمال الدین اسدآبادی (پوستچی)- جنب درمانگاه چشم
 • 071-32334378
 • شیراز  
 • دکتر دستغیب
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ قصردشت- جنب سازمان انتقال خون- ساختمان ارسلان- ط1
 • 071-36287761
 • شیراز  
 • دکتر کاتبی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- مقابل دانشکده مهندسی- ساختمان یاس
 • 071-32335304
 • شیراز  
 • دکتر محمود فرح انگیز
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- بالاتر از بیمارستان فقیهی
 • 071-32308425
 • شیراز  
 • تابا
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ فلسطین- حدفاصل خ اردیبهشت و معدل- جنب اداره محیط زیست- ساختمان444
 • 071-32317803
 • شیراز  
 • دکتر سیروس ارشدی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- بالاتر از بیمارستان فقیهی- نرسیده به هتل پارس- گروه پزشکی امید
 • 071-32305758
 • شیراز  
 • دکتر محمدرضا پایدار
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ 7تیر- چهارراه معدل
 • 071-32352588
 • شیراز  
 • دکتر مرادی نژاد
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- بالاتر از بیمارستان شهید فقیهی- ساختمان پارسیان- ط4
 • 071-32360597
 • شیراز  
 • دکتر نظری
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- ک17- ساختمان15- ط زیرین
 • 071-32355917
 • شیراز  
 • دکتر نکویی
 •  
 • نوع خدمات: روزانه  
 • نوع فعالیت: خصوصی  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زرگری- جنب بیمارستان دکتر خدادوست
 • 071-36281390