���������� �������� ������ ���������������� �������� �������� ���������� ��������

نام شهرستان


 • ارسنجان  
 • ارسنجان سمند
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:ابراهیم ابراهیمی
 • نشانی: فارس- ارسنجان- خ پایانه مسافری- بلوار ورودی شهر
 • 071-43528067
 • ارسنجان  
 • لاله سیر ارسنجان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:زهرا اسكندری
 • نشانی: فارس- ارسنجان- خ پایانه مسافری- بلوار ورودی شهر
 • 071-43523600
 • ارسنجان  
 • نوید ارسنجان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمد ابراهیمی
 • نشانی: فارس- ارسنجان- خ پایانه مسافری- بلوار ورودی شهر
 • 071-43523600
 • استهبان  
 • حسام استهبان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:داود پراش
 • نشانی: فارس- استهبان- ترمینال مسافربری
 • 071-53227111
 • استهبان  
 • عدل استهبان (سواری)
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمد مهدی شجاعیان
 • نشانی: فارس- استهبان- میدان معلم
 • 09171318199
 • استهبان  
 • ایران پیما استهبان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مجمد جواد فقیهی
 • نشانی: فارس- استهبان- پایانه مسافربری استهبان
 • 071-53222100
 • استهبان  
 • شاهین استهبان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سید حسین پیراسته
 • نشانی: فارس- استهبان- پایانه مسافربری استهبان
 • 071-53225777
 • استهبان  
 • گیتی پیما استهبان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:امیر اعظمی پور
 • نشانی: فارس- استهبان- پایانه مسافربری استهبان
 • 071-53229477
 • استهبان  
 • نوید استهبان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محسن پیراسته
 • نشانی: فارس- استهبان- پایانه مسافربری امام رضا (ع) استهبان
 • 071-53224764
 • اقلید  
 • شماره هفت عدل اقلید
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:رضا جمالی
 • نشانی: فارس- اقلید- ترمینال مسافربری
 • 071-44553220
 • اقلید  
 • گیتی پیما اقلید
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مصیب تقوا
 • نشانی: فارس- اقلید- ابتدای بلوار شریعتی
 • 071-44528419
 • اقلید  
 • میهن نور آریا اقلید
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمد اسماعیل داور پناه
 • نشانی: فارس- اقلید- خ انقلاب
 • 071-44521717
 • آباده  
 • ایران پیما آباده
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حمید رضایی
 • نشانی: فارس- آباده- خ امام (ره)- جنب بانک ملی مرکزی (پایانه مسافربری آباده)
 • 071-44334355
 • آباده  
 • گیتی پیما آباده
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سهراب دریازاده
 • نشانی: فارس- آباده- میدان امام خمینی- مقابل بانک سپه مرکزی
 • 071-44354759
 • آباده  
 • میهن نور آریا آباده
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مسعود فروغ بخش فسایی ( خ )
 • نشانی: فارس- آباده- خ امام (ره)- جنب پاساژ وحدت
 • 071-44332120
 • بوانات  
 • شهاب گشت بوانات
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:ناصر كاظم پور
 • نشانی: فارس- بوانات- مزایجان- خ اصلی شهر
 • 071-44413220
 • بوانات  
 • نگین پیما بوانات
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:امیر شبانی
 • نشانی: فارس- بوانات- میدان جانبازان
 • 071-44403263
 • جهرم  
 • بیتا جهرم
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سهراب مصلی نژاد
 • نشانی: فارس- جهرم- خ نخلستان- ترمینال شهید رهنمائیان
 • 071-54331616
 • جهرم  
 • جوان سیر ایثار شعبه جهرم
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سهراب قناعت پیشه
 • نشانی: فارس- جهرم- پایانه مسافربری شهید رحمانیان
 • 071-54335188
 • 071-54335189
 • جهرم  
 • رویال سفر ایرانیان جهرم
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمد هادی اكبری
 • نشانی: فارس- جهرم- خ نخلستان- ترمینال شهید رهنمائیان
 • 071-54331830
 • جهرم  
 • سیروسفر جهرم
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عباس بیوسنده
 • نشانی: فارس- جهرم- خ نخلستان- ترمینال شهید بهمن رحمانیان
 • 071-54330510
 • 071-54330510
 • جهرم  
 • شماره دو پیك معتمد جهرم
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:كرامت اله صحرائیان
 • نشانی: فارس- جهرم- خ نخلستان- ترمینال شهید بهمن رحمانیان
 • 071-54333344
 • جهرم  
 • گیتی پیما جهرم
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مجتبی صفاجو
 • نشانی: فارس- جهرم- خ نخلستان- ترمینال شهید رحمائیان
 • 071-54334949 071-54446393
 • جهرم  
 • مهر گشت جهرم
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سید هاشم خزاعی
 • نشانی: فارس- جهرم- خ نخلستان- ترمینال شهید رهنمائیان
 • 071-54442121
 • خرامه  
 • ایمان خرامه
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:جهانگیر کشاورزی
 • نشانی: فارس- خرامه- بلوار بخشداری- جنب مسجد صاحب الزمان
 • 071-32722989
 • 071-32722222
 • خرامه  
 • ایمان سمند
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عباس کشاورزی
 • نشانی: فارس- خرامه- بلوار بخشداری- جنب مسجد صاحب الزمان
 • 071-32722989
 • 071-32722222
 • داراب  
 • ارم سیر داراب
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:نوذر جمشیدپور
 • نشانی: فارس- داراب- خ امام خمینی- پایانه شهید نادری
 • 071-53548333
 • داراب  
 • آریا سفر آسیا داراب
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:غلامرضا عسکری زاده
 • نشانی: فارس- داراب- بلوار امام خمینی- سندیکای قدیم کامیونداران
 • 071-53541275
 • 071-53548333
 • داراب  
 • شماره هفت عدل داراب
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:نوذر جمشیدپور
 • نشانی: فارس- داراب- بلوار امام خمینی- پایانه شهید نادری
 • 071-53548333-34
 • 071-53548333-34
 • داراب  
 • گیلان نور داراب
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:غلامرضا عسکری زاده
 • نشانی: فارس- داراب- بلوار امام خمینی- سندیکای کامیونداران قدیم
 • 071-53541275
 • داراب  
 • هما سیر داراب
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مجید توکلیان
 • نشانی: فارس- داراب- بلوار امام خمینی- سندیکای کامیونداران قدیم
 • 071-53541276
 • رستم  
 • بعثت بابا میدان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:هایده گرجیان ( خ )
 • نشانی: فارس- رستم- دوراهی بابا میدان
 • 071-42676335
 • زرین دشت  
 • شماره پانزده ترابر بی تا زرین دشت
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:احسان فرح بخش
 • نشانی: فارس- زرین دشت- خ امام خمینی- جنب بانک ملت
 • 071-53722137
 • سپیدان  
 • هد هد گشت سپیدان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:داریوش ادب اردكانی
 • نشانی: فارس- سپیدان- خ پایانه عمومی شهرداری
 • 071-36723550
 • 071-36723550
 • شیراز  
 • آریا سفر آسیا شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عبدالرسول قاسمی
 • نشانی: فارس- شیراز- پایانه کاراندیش
 • 071-37306554
 • شیراز  
 • آسیا سفر پاسارگاد
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مهدی خاذنی
 • نشانی: فارس- شیراز- پایانه کاراندیش
 • 071-37304650
 • 071-37306731
 • شیراز  
 • آسیا سفر شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مهدی شهریاری
 • نشانی: فارس- شیراز- پایانه کاراندیش
 • 071-37309857
 • 071-37309857
 • شیراز  
 • پیک معتمد شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سید محمدحسن عدالت
 • نشانی: فارس- شیراز- پایانه کاراندیش
 • 071-37321212
 • شیراز  
 • پیکان رعد شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:بهادر گرگین پور
 • نشانی: فارس- شیراز- پایانه مسافربری مدرس
 • 071-37264221
 • شیراز  
 • تعاونی مینی بوسرانی زرقان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عباس علی حمزه زرقانی
 • نشانی: فارس- شیراز- زرقان- خ امام خمینی- پایانه شهرداری
 • 071-32622766
 • 071-32622766
 • شیراز  
 • تعاونی سواریهای برون شهری فرودگاه
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:رسول زارعی
 • نشانی: فارس- شیراز- فرودگاه شهید دستغیب شیراز
 • 071-37210294
 • شیراز  
 • تك سفر شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمد علی ابراهیمی
 • نشانی: فارس- شیراز- پایانه موقت قصردشت- شمال غرب شیراز
 • 071-37303132
 • شیراز  
 • جهان گشت متین
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سهیلا ستوده
 • نشانی: فارس- شیراز- شهرک گلستان
 • 071-36214552-54
 • 071-36214669
 • شیراز  
 • جهان گشت مهر
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:غلامحسین کاظمی فرد
 • نشانی: فارس- شیراز- پایانه کاراندیش
 • 071-37317000
 • شیراز  
 • جهان گشت مهر (ساختمان کاظمی)
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:غلامحسن کاظمی فرد
 • نشانی: فارس- شیراز- ابتدای خ فردوسی
 • 071-32225620
 • 071-32247348
 • شیراز  
 • جوان سیر ایثار(شعبه )
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مسعود راستی
 • نشانی: فارس- شیراز- پایانه كاراندیش- سالن 4
 • 071-37303186 071-37303187
 • شیراز  
 • دفتر امام رضا
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:خسرو اسماعیلی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ معالی آباد
 • 071-36233767
 • 071-36233768
 • شیراز  
 • دفتر زیارتی محبان المهدی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مهدی جمال آبادی
 • نشانی: فارس- شیراز- شاهزاده قاسم
 • 071-37393412
 • 071-37365363
 • شیراز  
 • سپهر نورد شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدهادی حجازی
 • نشانی: فارس- شیراز- پایانه قصردشت
 • 071-36318089
 • شیراز  
 • سفر سیر آریا شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:اکبر رهنمائیان
 • نشانی: فارس- شیراز- پایانه مسافر بری شهید کاراندیش
 • 071-37313567
 • شیراز  
 • سفر سیر آریا
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عبداله کاراندیش
 • نشانی: فارس- شیراز- پایانه کاراندیش
 • 071-37317802
 • شیراز  
 • سیاحتگران فارس
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:بیژن اسدی مهر
 • نشانی: فارس- شیراز- پایانه مسافر بری مدرس
 • 071-37276151
 • شیراز  
 • شاهین گشت شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عصمت جعفری
 • نشانی: فارس- شیراز- پایانه کاراندیش
 • 071-37302918
 • 071-37316660
 • شیراز  
 • شماره سیزده آسیا سفر پاسارگاد
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مهدی خازنی
 • نشانی: فارس- شیراز- پایانه مسافر بری شهید کاراندیش و مدرس
 • 071-37306731
 • شیراز  
 • گشت وگذر فارس
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:رحیم رنجبر
 • نشانی: فارس- شیراز- پایانه کاراندیش
 • 071-37304429
 • 071-37304429
 • شیراز  
 • گیتی پیما فارس
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مهدی صمیمی
 • نشانی: فارس- شیراز- پایانه کاراندیش
 • 071-37311663
 • شیراز  
 • لوان نور
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مهدی نگهبان
 • نشانی: فارس- شیراز- پایانه کاراندیش
 • 071-37304713
 • 071-37313420
 • شیراز  
 • لوان نور باغ حوض
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمود رفیعی
 • نشانی: فارس- شیراز- انتهای خ باغ حوض
 • 071-38390614
 • شیراز  
 • لوان نور زرقان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:بهرام میثمی
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال مسافربری زرقان
 • 071-32629002
 • 071-32629002
 • شیراز  
 • مدرس
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:کوروش شرافت
 • نشانی: فارس- شیراز- پایانه مدرس
 • 071-37260251
 • شیراز  
 • میهن نور آریا
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سید محمد نیک کار
 • نشانی: فارس- شیراز- پایانه کاراندیش
 • 071-37309643
 • شیراز  
 • میهن نور فارس
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:فرشاد شجاعی
 • نشانی: فارس- شیراز- پایانه کاراندیش
 • 071-37317794
 • 071-37317794
 • فسا  
 • ترابر بی تا فسا
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:غلامعلی قهرمانی
 • نشانی: فارس- فسا- پایانه عمومی امام علی (ع)
 • 071-53332840
 • فسا  
 • خوش سفر هجرت فسا
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:لیلا كاظم پور حسینی
 • نشانی: فارس- فسا- ابتدای کمربندی فسا داراب
 • 071-38752696
 • فسا  
 • سریع سیر فسا
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:غلامرضا طالبیان
 • نشانی: فارس- فسا- پایانه عمومی امام علی (ع)
 • 071-53335757
 • فسا  
 • شماره هفت عدل فسا
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عبدالعلی پیروی
 • نشانی: فارس- فسا- پایانه عمومی امام علی (ع)
 • 071-53333181
 • فسا  
 • گیتی پیما فسا
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:ناصر صادقی
 • نشانی: فارس- فسا- پایانه عمومی امام علی (ع)
 • 071-53330085
 • فسا  
 • لوان نور فسا
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:ذبی اله میریان
 • نشانی: فارس- فسا- پایانه عمومی امام علی (ع)
 • 071-53335516
 • فسا  
 • همسفر مهر فسا
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:احمدرضا هاشم نژاد ( خ )
 • نشانی: فارس- فسا- پایانه عمومی امام علی (ع)
 • 071-53335492
 • فیروزآباد  
 • رضا اتحاد (فیروزآباد)
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمد پورعلی
 • نشانی: فارس- فیروزآباد- بلوار ورودی شهر
 • 071-38735544
 • فیروزآباد  
 • عطر میمند
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمد حسن مظفری
 • نشانی: فارس- فیروزآباد- میمند- خ گلستان
 • 071-38773200
 • فیروزآباد  
 • وحید فیروزآباد
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:وحید محیط
 • نشانی: فارس- فیروزآباد- ابتدای بلوار ورودی فیروزآباد- پایانه اختصاصی
 • 071-38725814
 • کازرون  
 • ایمن سفر ایرانیان کازرون
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:صمد رنجبر
 • نشانی: فارس- کازرون- خ بیشاپور- پایانه مسافربری شهر سبز
 • 071-42233027 071-42239291
 • کازرون  
 • سیر و سفر بیشاپور
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مسعود مسعودی ( خ )
 • نشانی: فارس- کازرون- خ بیشاپور- پایانه مسافربری شهر سبز
 • 071-42239300
 • کازرون  
 • گیتی پیما كازرون
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عبداله محسنی
 • نشانی: فارس- کازرون- خ بیشاپور- پایانه مسافربری شهر سبز
 • 071-42239291 071-42239100
 • کوار  
 • شهرام سیر کوار
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:زهرا دشتبان
 • نشانی: فارس- کوار- بلوار امام خمینی- جنب اداره برق
 • 071-37822748
 • لار  
 • 22بهمن بیرم
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حبیب اله صفری
 • نشانی: فارس- لار- بیرم- جاده کمربندی- جنب ایران خودرو
 • 071-52553157
 • لار  
 • پیام گوهر لارستان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عبدالحمید ظریف كار
 • نشانی: فارس- لار- خ شهرک قدیم- ابتدای جاده خور
 • 071-52333009 071-52333533
 • لار  
 • مهتاب لار
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علیرضا ناطقی
 • نشانی: فارس- لار- شهر قدیم- ابتدای جاده خور- 50متر قبل از باغ ملی
 • 071-52346099 071-52348093
 • لار  
 • میلاد نوین لارستان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:فرحناز نیك پور
 • نشانی: فارس- لار- شهر جدید- 30متری گراش
 • 071-52248969
 • لار  
 • نور اوز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حبیب الله بیضایی
 • نشانی: فارس- لار- اوز- میدان نون والقلم
 • 071-52512999 071-52517344 071-52516999
 • لار  
 • نوید اشکنان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:فضل اله فرجمندی
 • نشانی: فارس- لار- اشکنان- خ بعثت - ابتدای خ جامع
 • 071-52762298
 • لامرد  
 • ایمن سفر ایرانیان لامرد
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:بهرام شهابی
 • نشانی: فارس- لامرد- خ 15خرداد- نرسیده به پل ساحلی
 • 071-52723900
 • لامرد  
 • توحید لامرد
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عبدالحسین بشیر
 • نشانی: فارس- لامرد- پایانه اختصاصی
 • 071-52722600
 • لامرد  
 • گیتی پیما لامرد
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:یعقوب صفری ( خ )
 • نشانی: فارس- لامرد- خ 15خرداد
 • 071-52722444
 • مهر  
 • شماره شش ایمن سفر ایرانیان مهر
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سید محمد تقی موسوی
 • نشانی: فارس- مهر- بلوار امام علی (ع)- جنب منطقه انتظامی
 • 071-52823021
 • مهر  
 • مهران مهر
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سید محمدتقی موسوی
 • نشانی: فارس- مهر- پایانه اختصاصی
 • 071-52822969
 • نی ریز  
 • سیروسفر نی ریز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حمید رضا یگانه
 • نشانی: فارس- نی ریز- خ قدس
 • 071-53823190
 • نی ریز  
 • میلاد نصر نی ریز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حسن یگانه
 • نشانی: فارس- نی ریز- خ قدس
 • 071-53827416
 • نی ریز  
 • همای نی ریز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمد جواد بامداد
 • نشانی: فارس- نی ریز- ترمینال مسافر بری نی ریز
 • 071-53837032
 • شیراز  
 • شاهین رعد شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:اسکندر زارع
 • نشانی: فارس- شیراز- پایانه مسافربری علی بن حمزه
 • 09171281311 09334942056
 • شیراز  
 • سیاحتگران فارس
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:بیژن اسدی مهر
 • نشانی: فارس- شیراز- پایانه مسافربری شهید مدرس
 • 071-37276151
 • شیراز  
 • ارم سیر
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:بیژن مربی
 • نشانی: فارس- شیراز- پایانه مسافربری شهید مدرس
 • 071-37270413
 • شیراز  
 • تندباد سروستان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مریم فرهنگیان
 • نشانی: فارس- سروستان- بلوار امام- پایانه شهید جاوید
 • 09173116986
 • شیراز  
 • پیکان رعد شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:بهادر گرگین پور
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال مدرس
 • 071-37264221
 • شیراز  
 • همسفر چابکسواران پاسارگاد
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:هدایت اله زاهدی
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال کاراندیش- سالن2
 • 071-37317711-16
 • 071-37137716
 • شیراز  
 • میهن نور آریا
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:میلاد صمیمی
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال کاراندیش- سالن1
 • 071-37309643
 • 071-37326905
 • شیراز  
 • گشت گذر فارس
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:رحیم رنجبر
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال کاراندیش- سالن4
 • 071-37304429
 • شیراز  
 • ایران پیما فارس
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدرضا جوانمردی
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال کاراندیش- سالن2
 • 071-37304512
 • 071-37326033
 • شیراز  
 • سفر سیر آسیا
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:غلامرضا خدامی
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال کاراندیش- سالن1
 • 071-37313567
 • 071-37321326
 • شیراز  
 • عدل فارس
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مهری پیراحمدیان
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال کاراندیش- سالن1
 • 071-37301029
 • 071-37312371
 • شیراز  
 • آسیا سفر شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:بیت اله شهریاری
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال کاراندیش- سالن1
 • 071-37309857
 • شیراز  
 • آسیا سفر فارس
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:خسروی
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال امیرکبیر
 • 071-38306193
 • شیراز  
 • ارم سیر شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:بیژن اسدی
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال مدرس
 • 071-37270413
 • شیراز  
 • ایمن سفر ایرانیان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدعلی خلیلی
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال کاراندیش- سالن1
 • 071-37303885
 • شیراز  
 • پویا سفر
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سعید سیاحی
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال مدرس
 • 071-37267673
 • شیراز  
 • پیک صبا حافظ
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:بیژن ابراهیمی
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال کاراندیش- سالن1
 • 071-37303132
 • شیراز  
 • پیک صبا شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمود ظهیری
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال کاراندیش- سالن2
 • 071-37304563
 • شیراز  
 • پیکان رعد
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:احمدرضا گرگین پور
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال مدرس
 • 071-37264221
 • شیراز  
 • جوان سیر ایثار
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مسعود راستی
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال کاراندیش- سالن4
 • 071-37303187
 • شیراز  
 • خوشسفران
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:احسان قاسمی
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال امیرکبیر
 • 071-38211643
 • شیراز  
 • رویا سفر شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:جعفر ابراهیمی
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال کاراندیش- سالن4
 • 071-37309353
 • شیراز  
 • رویال سفر ایرانیان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:امید قنبری
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال کاراندیش- سالن4
 • 071-37311026-28
 • شیراز  
 • سپهر نورد شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شمس الدینی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ قصرالدشت
 • 071-36318089
 • شیراز  
 • سمند سیر فارس
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حسینی
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال علی بن حمزه
 • 071-37311515
 • شیراز  
 • سمند همسفر
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:ناصر عبدلی
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال امیرکبیر
 • 071-38200030
 • شیراز  
 • سواری فرودگاه
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:پرویزی
 • نشانی: فارس- شیراز- فرودگاه شیراز
 • 071-37210294
 • شیراز  
 • سیر و سفر جنوب
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:امید قنبری
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال کاراندیش- سالن1
 • 071-37309512
 • شیراز  
 • آسان سفر مهر
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مهدی خازنی
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال کاراندیش- سالن1
 • 071-37304650
 • شیراز  
 • ترابر بیتا فارس
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:کوروش شرافت
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال کاراندیش- سالن2
 • 071-37307224
 • شیراز  
 • آریا سفر آسیا شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:رسول قاسمی
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال کاراندیش- سالن2
 • 071-37306554
 • شیراز  
 • پیک معتمد شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:قاسم جوابی
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال کاراندیش- سالن2
 • 071-37321212
 • شیراز  
 • آریا سفر امیرکبیر
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:ساسان قدرتی
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال امیرکبیر
 • 071-38215495
 • شیراز  
 • لوان نور شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:جواد نگهبان
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال کاراندیش- سالن2
 • 071-37304713
 • شیراز  
 • شاهین رعد شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سید قاسم حسینی
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال کاراندیش
 • 071-37307859
 • شیراز  
 • شاهین گشت فارس
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:ظریف کار
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال کاراندیش- سالن2
 • 071-37302918
 • شیراز  
 • شقایق سیر شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:غلامرضا ابراهیمی
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال امیرکبیر
 • 071-38200030
 • شیراز  
 • جهان گشت مهر
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حسین کاظمی
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال کاراندیش- سالن2
 • 071-37317000
 • شیراز  
 • کیان سفر پاسارگاد
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:غلامرضا خدامی
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال کاراندیش- سالن1
 • 071-37317802
 • شیراز  
 • قاصد سیر
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:غلامرضا البرزی
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال کاراندیش
 • 071-37323886
 • شیراز  
 • گشت و گذر شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:جعفر ابراهیمی
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال کاراندیش- سالن4
 • 071-37304429
 • شیراز  
 • گیتی پیما فارس
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مهدی صمیمی
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال کاراندیش- سالن1
 • 071-37311663
 • شیراز  
 • گیتی نورد شیراز
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:ابراهیم خواجه یوسفی
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال کاراندیش- امیرکبیر
 • 071-37302939
 • شیراز  
 • میهن نور فارس
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:فرشاد شجاعی
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال کاراندیش- سالن1
 • 071-37309365
 • شیراز  
 • همسفر (عدل فارس)
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدعلی پیراحمدیان
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال کاراندیش- سالن1
 • 071-37301029
 • شیراز  
 • ایران پیما
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدرضا جوانمردی
 • نشانی: فارس- شیراز- ترمینال کاراندیش- سالن1
 • 071-37301383