���������� ������ ������ ���������� ��������

نام شهرستان


 • ارسنجان  
 • هتل فردیس (ارسنجان)
 • درجه و گروه: 2B  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مهدی ابراهیمی
 • نشانی: فارس- ارسنجان- ابتدای بلوار امام رضا- جنب پارک شهر
 • 071-43528681
 • آباده  
 • هتل لاله آباده
 • درجه و گروه: 2T  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:جمشید هوشمند
 • نشانی: فارس- آباده- انتهای بلوار استقلال- میدان بسیج- مقابل هلال احمر
 • 071-44333320
 • 071-44333320
 • جهرم  
 • هتل پاسارگاد جهرم
 • درجه و گروه: 2C  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:رحیم نظری
 • نشانی: فارس- جهرم- ظلع شرقی میدان چمران
 • 071-54440036
 • 071-54447707
 • داراب  
 • نقش شاپور داراب
 • درجه و گروه: 3A  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:وهاب مشكین فام
 • نشانی: فارس- داراب - میدان فردوسی- بلوار دانشجو
 • 071-53562472
 • 071-53562474
 • رستم  
 • مجتمع پذیرایی پارسیكا
 • درجه و گروه: 1C  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:لطف اله جمشیدی
 • نشانی: فارس- رستم- بلوار جمهوری- نبش خ هنر
 • 071-42642457
 • 071-42644620
 • سپیدان  
 • هتل پولاد کف
 • درجه و گروه: 4B  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:تهرانی
 • نشانی: فارس- سپیدان-کیلومتر 15 جاده سپیدان مارگون
 • 071-36353243
 • 071-32228959 071-32247182
 • شیراز  
 • متل دنا
 • درجه و گروه: 2T  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عبدالطیف صادقی
 • نشانی: فارس- شیراز- زرقان- مقابل شهرک صنعتی آب باریک
 • 071-32250955
 • شیراز  
 • هتل ارگ
 • درجه و گروه: 2T  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علیرضا زارع
 • نشانی: فارس- شیراز- خ تختی
 • 071-32228989 071-32222889
 • 071-32228989
 • شیراز  
 • هتل ارم
 • درجه و گروه: 3T  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حسن عبدلیانپور
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- مقابل خ انوری
 • 071-32303884 071-32300814-16
 • 071-32300814
 • شیراز  
 • هتل اطلس
 • درجه و گروه: 3C  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدرضی انصاری
 • نشانی: فارس- شیراز- میدان اطلسی
 • 071-32288231-35
 • 071-32281646
 • شیراز  
 • هتل الیزه
 • درجه و گروه: 4B  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:ابوالقاسم تهرانی
 • نشانی: فارس- شیراز- معالی آباد- کوی پزشکان
 • 071-36238890
 • 071-36237059 071-36358134
 • شیراز  
 • هتل آپادانا
 • درجه و گروه: 3T  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمد گشتاسبی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ اهلی
 • 071-32331106 071-32301336
 • 071-32301337
 • شیراز  
 • هتل آریوبرزن
 • درجه و گروه: 3T  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:افشین جعفر تهرانی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ رودكی
 • 071-32247182-83
 • 071-32309072
 • شیراز  
 • هتل آریانا شیراز
 • درجه و گروه: 2B  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمد علی رحیمی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ اهلی
 • 071-32300028 071-32333770-72
 • 071-32333779
 • شیراز  
 • هتل آناهیتا
 • درجه و گروه: 2C  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:امیرقلی عسکری
 • نشانی: فارس- شیراز- میدان ولیعصر
 • 071-32248826 071-32248829
 • 071-32222587
 • شیراز  
 • هتل پارس
 • درجه و گروه: 4T  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علیرضا اسرار
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند
 • 071-32332255 071-32333132
 • 071-32307006
 • شیراز  
 • هتل پارسه
 • درجه و گروه: 3T  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مقدر سلیمانی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ 22 بهمن
 • 071-32226600
 • 071-32223003
 • شیراز  
 • هتل پارسیان
 • درجه و گروه: 3T  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مهرداد خسروی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ رودكی
 • 071-32304965-66 071-32304969
 • 071-32337512
 • شیراز  
 • پارك هتل شیراز
 • درجه و گروه: 4A  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علی یزدانی
 • نشانی: فارس- شیراز- چهارراه زند- خ سعدی- فرعی اول- سمت راست
 • 071-32221426-31
 • 071-32230792
 • www.shirazparkhotel.com
 • parkhotelshiraz@yahoo.com
 • شیراز  
 • هتل پارک سعدی
 • درجه و گروه: 4C  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عطااله بانشی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ حافظیه- مقابل باغ جهان نما
 • 071-32274901-9
 • 071-32280356
 • شیراز  
 • هتل پرسپولیس
 • درجه و گروه: 4T  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حسن سیادتان
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار آزادی- حدفاصل چهارراه حافظیه و میدان اطلسی
 • 071-32271281-86
 • 071-32280941
 • شیراز  
 • هتل تالار
 • درجه و گروه: 3B  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حسین سلطانی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ فردوسی
 • 071-32245544-50
 • 071-32245543
 • شیراز  
 • هتل جام جم
 • درجه و گروه: 4C  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:راحله سجادیان- حمید سجادیان
 • نشانی: فارس- شیراز- خ رودکی
 • 071-32304002-3 071-32304007
 • 071-32309072
 • شیراز  
 • هتل چمران
 • درجه و گروه: 5A  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علی جعفری
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار چمران
 • 071-36262000 071-36274901-9
 • 071-36291111
 • www.hotelchamran.com
 • info@hotelchamran.com
 • شیراز  
 • هتل حافظ
 • درجه و گروه: 2T  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:فرزاد صبور
 • نشانی: فارس- شیراز- خ فردوسی
 • 071-32221651 071-32240731
 • 071-32248665
 • شیراز  
 • هتل داریوش
 • درجه و گروه: 2B  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علی قانع شیرازی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ توحید
 • 071-32225374 071-32249037
 • 071-32243210 071-32225374
 • شیراز  
 • هتل رودكی
 • درجه و گروه: 2T  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عبدالرحیم زیانی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ رودكی
 • 071-32244361-63
 • 071-32244362
 • شیراز  
 • هتل ساسان
 • درجه و گروه: 1T  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علیرضا صفرپور
 • نشانی: فارس- شیراز- خ انوری
 • 071-32331586 071-32337830
 • 071-32302049
 • شیراز  
 • هتل ستارگان
 • درجه و گروه: 4A  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:امیر سجادیان
 • نشانی: فارس- شیراز- تقاطع بلوار آزادی و خ ارم
 • 071-32276100-8
 • 071-32276005
 • www.setareganhotel.com
 • info@setareganhotel.com
 • شیراز  
 • هتل سنتی نیایش
 • درجه و گروه: 2T  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مسعود نعمت الهی
 • نشانی: فارس- شیراز- ک جنب مسجد ابوالفضل
 • 071-32233622
 • 071-32233624
 • شیراز  
 • هتل سنتی گلشن
 • درجه و گروه: 1T  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:پرویز رستم نژاد
 • نشانی: فارس- شیراز- خ لطفعلی خان زند
 • 071-32220715
 • 071-32220715
 • شیراز  
 • هتل شایان
 • درجه و گروه: 2C  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علی رهنمای فرزامی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ لطفعلی خان زند- مقابل موزه نارنجستان
 • 071-32246382-83 071-32228822
 • 071-32228822 071-32226382
 • شیراز  
 • هتل بزرگ شیراز
 • درجه و گروه: 5c  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حمید جاویدان
 • نشانی: فارس- شیراز- دروازه قرآن
 • 071-32274820
 • 071-32274822
 • www.shiraz-hotel.com
 • info@shiraz-hotel.com
 • شیراز  
 • هتل صدرا
 • درجه و گروه: 2A  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:فرزاد نگهداری
 • نشانی: فارس- شیراز- خ رودكی
 • 071-32226064 071-32248161-62
 • 071-32248160
 • شیراز  
 • هتل فارس
 • درجه و گروه: 1T  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:اصغر فرخ پور
 • نشانی: فارس- شیراز- خ پیروزی
 • 071-32226659 071-32245236
 • 071-32226659 071-32245236
 • شیراز  
 • هتل کوثر
 • درجه و گروه: 2T  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:جهانگیر رهبر
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- مقابل خ انوری
 • 071-32300207-8
 • 071-32333117
 • shiraz.kowsar.hotel@gmail.com
 • شیراز  
 • هتل کریم خان
 • درجه و گروه: 3c  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:ژوبین جعفر تهرانی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ رودکی
 • 071-32235001 071-32228107 071-32243199
 • 071-32243346
 • شیراز  
 • هتل ملاصدرا
 • درجه و گروه: 3C  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:بهروز بهرام
 • نشانی: فارس- شیراز- خ وصال
 • 071-32339086 071-32337192
 • 071-32307062
 • شیراز  
 • هتل هما
 • درجه و گروه: 5A  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حسین دستان
 • نشانی: فارس- شیراز- خ مشكین فام- ضلع شرقی پارک آزادی
 • 071-32288000-8009
 • 071-32287123 071-32288021