���������� ���������������������� ���������������� ���������� ��������

نام شهرستان


 • استهبان  
 • مهمانسرای جهانگردی استهبان
 • درجه و گروه: 1B  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مهدی باستانی
 • نشانی: فارس- استهبان- بلوار قائم- خ میثم
 • 071-53225490
 • 071-53225310
 • اقلید  
 • مهمانسرای شهرداری اقلید
 • درجه و گروه: 1T  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عباسعلی کاظمی- مجید اسلمی
 • نشانی: فارس- اقلید- میدان قرآن
 • 071-44553015
 • 071-44553015
 • آباده  
 • مهمانسرای شهرداری آباده
 • درجه و گروه: 1A  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حمید سهیلی نیا
 • نشانی: فارس- آباده- خ امام خمینی- جنب شهرداری
 • 071-44332421
 • 071-44330500
 • شیراز  
 • مجتمع جهانگردی شیراز
 • درجه و گروه: 3B  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت: هومن اقتداری
 • نشانی: فارس- شیراز- بلوار نصر
 • 071-37322411-12
 • 071-37307503
 • فسا  
 • مهمانسرای جهانگردی فسا
 • درجه و گروه: 2C  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عزت اله دانش
 • نشانی: فارس- فسا- بلوار شهید بهشتی- مقابل ترمینال قدیم
 • 071-53334448
 • فیروزآباد  
 • مهمانسرای جهانگردی فیروزآباد
 • درجه و گروه: 2C  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:اكبر آشور ماهانی
 • نشانی: فارس- فیروزآباد- میدان گاز
 • 071-38723699
 • 071-38722105
 • لار  
 • مهمانسرای جهانگردی لار
 • درجه و گروه: 3C  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمد رحیمی منصورخانی
 • نشانی: فارس- لار-شهر جدید- پشت بیمارستان امام سجاد- مقابل اداره ثبت احوال
 • 071-52241271
 • 071-52244079
 • مرودشت  
 • مجتمع جهانگردی تخت جمشید
 • درجه و گروه: 3C  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علی توانا
 • نشانی: فارس- مرودشت- تخت جمشید
 • 071-43404001
 • 071-43404000