���������� ������ ���������������� ������ ���������� ��������

نام شهرستان


 • اقلید  
 • هتل آپارتمان کیان اقلید
 • درجه و گروه: 1T  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:همت اله حبیبی
 • نشانی: فارس- اقلید- قدمگاه علی بن موسی الرضا- بلوار نبی اکرم (بلوار کشاورزی سابق)
 • 071-44531491-96
 • 071-44526549
 • hotellepkian@gmail.com
 • شیراز  
 • هتل آپارتمان آرین (گروه هتل های آریانا)
 • درجه و گروه: 2T  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:امین صحرایی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ فردوسی
 • 071-32316442 071-32316322
 • 071-32316442
 • www.arianahotels.com
 • شیراز  
 • هتل آپارتمان پارمیس
 • درجه و گروه: 1T  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مسعودی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ پیروزی- ک8
 • 071-32247536 071-32247540
 • 071-32247541
 • شیراز  
 • هتل آپارتمان تچر
 • درجه و گروه: 2C  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:رامین جعفر تهرانی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ فردوسی
 • 071-32315091-95
 • 071-32315091
 • شیراز  
 • هتل آپارتمان خانه سبز
 • درجه و گروه: 1T  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علی اصغر ستوده
 • نشانی: فارس- شیراز- خ سمیه- خ شهید حراری
 • 071-32274021
 • 071-32274023
 • www.greenapartmenthotel.com
 • info@greenapartmenthotel.com
 • شیراز  
 • هتل آپارتمان سریر
 • درجه و گروه: 1A  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:کاظم ملک جمشیدی
 • نشانی: فارس- شیراز- ابتدای خ قدوسی غربی- بعداز پارک جنت
 • 071-36278322 071-36278326
 • 071-36278397
 • شیراز  
 • هتل آپارتمان شمس
 • درجه و گروه: 1A  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علی میرشمسی
 • نشانی: فارس- شیراز- دروازه اصفهان- ابتدای خ حافظ
 • 071-32229178-79
 • 071-32241170
 • شیراز  
 • هتل آپارتمان کاخ
 • درجه و گروه: 2C  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مردانی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- مقابل خ انوری- ک36
 • 071-32333489 071-32340764 071-36306566
 • 071-32315091
 • شیراز  
 • هتل آپارتمان هدیش
 • درجه و گروه: 3B  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدرضا لیانپور
 • نشانی: فارس- شیراز- خ رودکی
 • 071-32351988 071-32302949
 • 071-32352165
 • لامرد  
 • هتل آپارتمان قصر امیریه
 • درجه و گروه: 2A  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عبدالصمد صفری
 • نشانی: فارس- لامرد- بلوار شاهد- ک3
 • 071-52723081
 • 071-52723281
 • ممسنی  
 • هتل آپارتمان لیدوما (نورآباد)
 • درجه و گروه: 1T  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:ابراهیم لشکری
 • نشانی: فارس- نورآباد- میدان جمهوری اسلامی- ابتدای بلوار اشکان
 • 071-42533006
 • 071-42533006