���������� ������������������������ ���������� ��������

نام شهرستان


 • شیراز  
 • گلها
 • درجه: ممتاز  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:جاوید نصیری
 • نشانی: فارس- شیراز– خ زند– حدفاصل خ انوری و خیام
 • 071-32332729
 • 071-32331895
 • شیراز  
 • ویلا
 • درجه: ممتاز  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:احسان عسكری
 • نشانی: فارس- شیراز- چهارراه زند- حدفاصل خ خیام و انوری- بعداز پاساژ فرجادیان
 • 071-32345645-7 071-32330986
 • 071-32333327
 • شیراز  
 • حاتم
 • درجه: ممتاز  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سید محمد حسینی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ هجرت- ک مدرسه باقری- جنب هتل حافظ
 • 071-32240655
 • 071-32223912
 • شیراز  
 • كسری
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:قنبر چالاك
 • نشانی: فارس- شیراز– خ زند- ابتدای خ انوری
 • 071-32334957
 • 071-32333327
 • شیراز  
 • انوری
 • درجه: ممتاز  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:بهادر عسكری
 • نشانی: فارس- شیراز– خ زند –ایتدای خ انوری
 • 071-32301169 071-32301169 071-32300174
 • 071-32334134
 • شیراز  
 • جم
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:احمد بنی عباسی
 • نشانی: فارس- شیراز– خ زند- خ انوری- مقابل اهلی - قبل از ساندویچ110
 • 071-32332708
 • 071-32343379
 • شیراز  
 • فردوسی
 • درجه: ممتاز  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:ناصر اسدی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند– مقابل كاخ نور
 • 071-32339260 071-32332794
 • 071-32302640
 • شیراز  
 • ایران
 • درجه: ممتاز  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:لطفعلی فروزان
 • نشانی: فارس- شیراز- چهارراه زند- جنب بانك تجارت
 • 071-32223765
 • 071-32223765
 • شیراز  
 • پاسارگاد
 • درجه: ممتاز  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:نظرعلی بهروزفر
 • نشانی: فارس- شیراز– چهارراه زند- جنب كفش ملی- خ داریوش
 • 071-32244919
 • 071-32247979
 • شیراز  
 • طوس
 • درجه: ممتاز  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مجید ستایشگر
 • نشانی: فارس- شیراز– ابتدای خ رودكی
 • 071-32247261
 • شیراز  
 • زند
 • درجه: ممتاز  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:رضا الوان چی
 • نشانی: فارس- شیراز- میدان شهدا (شهرداری)- خ دهنادی
 • 071-32222949 071-32227652-53
 • شیراز  
 • استقلال
 • درجه: ممتاز  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علی اصغر دوكوهكی
 • نشانی: فارس- شیراز– میدان شهدا (شهرداری)– خ دهنادی
 • 071-32225383
 • 071-32227728
 • شیراز  
 • باباكوهی
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:صمد اسکندری
 • نشانی: فارس- شیراز- خ تختی- چهارراه راهنمایی
 • 071-32223275
 • شیراز  
 • آسیا
 • درجه: 2  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمود رضا شیری
 • نشانی: فارس- شیراز- خ تختی- حدفاصل دروازه اصفهان و چهارراه راهنمایی
 • 071-32224264
 • شیراز  
 • هخامنش
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علی نیرومند فر
 • نشانی: فارس- شیراز- خ تختی- مقابل بانك ملت- بالاتر از اداره برق
 • 071-32228124
 • شیراز  
 • ایران پارس
 • درجه: 3  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سید احمد حسینی
 • نشانی: فارس- شیراز – خ تختی- جنب بانك ملت
 • 071-32224734
 • شیراز  
 • قائم
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:امید عسكری
 • نشانی: فارس- شیراز– خ تختی- جنب باسكول
 • 071-32226686
 • شیراز  
 • خیام
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمد ناصر صبور
 • نشانی: فارس- شیراز – خ تختی- جنب هتل ارگ
 • 071-32248241 071-32228586
 • شیراز  
 • سجاد
 • درجه: ممتاز  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:اسماعیل صیافان
 • نشانی: فارس- شیراز – خ تختی- مقابل مسجد توكلی
 • 071-32246632 071-32246643
 • 071-32221931
 • شیراز  
 • پارسیان (لارستان)
 • درجه: 2  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمد بدیعی
 • نشانی: فارس- شیراز – خ تختی نرسیده به دروازه اصفهان
 • 071-32226631
 • شیراز  
 • تهران
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:ناصر جهان بخش
 • نشانی: فارس- شیراز– خ تختی- مقابل بانک سپه
 • 071-32224774 071-32241591
 • شیراز  
 • امین
 • درجه: 3  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:امین افشاری
 • نشانی: فارس- شیراز – خ تختی- مقابل بانک سپه
 • 071-32221749
 • شیراز  
 • باباطاهر
 • درجه: ممتاز  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمود جهانبخش
 • نشانی: فارس- شیراز- خ تختی- نرسیده به دروازه اصفهان
 • 071-32227705 071-32249257
 • شیراز  
 • شهسوار
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مرتضی محمدیان
 • نشانی: فارس- شیراز- دروازه اصفهان- خ تختی
 • 071-32225121 071-32228175
 • 071-32243499
 • شیراز  
 • سهیل
 • درجه: ممتاز  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدرسول احمدی فرد
 • نشانی: فارس- شیراز- خ تختی- خ تحریر (خ جاوید)
 • 071-32244313
 • 071-32244878
 • soheilhotel@yahoo.com
 • شیراز  
 • جاویدان
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مهدی غفاری
 • نشانی: فارس- شیراز– خ تختی– ك جاوید
 • 071-32226286 071-32229354
 • شیراز  
 • چهارباغ
 • درجه: 3  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سعید صادقی
 • نشانی: فارس- شیراز– دروازه اصفهان- خ بازار نو- ك روشن
 • 071-32221314
 • شیراز  
 • چهل ستون
 • درجه: 2  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:ناصر غلامی
 • نشانی: فارس- شیراز– دروازه اصفهان- خ بازار نو- ك گلدانی
 • 071-32221183
 • شیراز  
 • روشن
 • درجه: 2  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:ابراهیم افسری
 • نشانی: فارس- شیراز– دروازه اصفهان- خ بازار نو- ك روشن
 • 071-32221521
 • 071-32221521
 • شیراز  
 • گلشن
 • درجه: 2  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:زین العابدین فیروزی
 • نشانی: فارس- شیراز– دروازه اصفهان- خ تیموری
 • 071-32227826
 • شیراز  
 • آل شرف
 • درجه: 2  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:رحمت اله حاتم پور
 • نشانی: فارس- شیراز– دروازه اصفهان– خ تیموری
 • 071-32244924
 • شیراز  
 • افسر
 • درجه: 2  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:لطافت توکلیان
 • نشانی: فارس- شیراز – دروازه اصفهان – خ تیموری- جنب بانک ملی
 • 071-32229451
 • شیراز  
 • بنادر
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:نامدار اسدی
 • نشانی: فارس- شیراز- دروازه اصفهان– خ حافظ- جنب پل علی بن حمزه
 • 071-32226211 071-32241057
 • شیراز  
 • شیراز
 • درجه: ممتاز  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمد جواد الهی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ 22 بهمن- مقابل مخابرات
 • 071-32227535 071-32226942
 • 071-32245394
 • شیراز  
 • كیوان
 • درجه: ممتاز  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عبدالرسول فروتن
 • نشانی: فارس- شیراز- خ ناصرخسرو- پشت ارگ
 • 071-32221622
 • شیراز  
 • هدایت
 • درجه: ممتاز  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:هدایت فرهادی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ هجرت
 • 071-32222663
 • 071-32228840
 • شیراز  
 • حامد
 • درجه: 2  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سید حامد حسینی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ فردوسی- ك مدرسه شهید باقری
 • 071-32228358
 • شیراز  
 • انتظار
 • درجه: ممتاز  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سعید حسینی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ فردوسی- حدفاصل سه راه مدبر و چهارراه هجرت- داخل ک- سمت چپ- جنب بانک مسکن
 • 071-32232430
 • 071-32232431
 • شیراز  
 • شکوه
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمد هاشم عبدالهی
 • نشانی: فارس- شیراز– خ 22بهمن- سه راه مدبر- ك1
 • 071-32228854 071-32245746
 • 071-32243506
 • shokohhotel@gmail.com
 • شیراز  
 • عماد
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:جلال جوریز
 • نشانی: فارس- شیراز- خ 22 بهمن- ك مدرسه شهید كاراندیش
 • 071-32228855
 • 071-32228855
 • شیراز  
 • پردیس
 • درجه: ممتاز  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علی شرفی
 • نشانی: فارس- شیراز– ضلع غربی ترمینال شهید كاراندیش
 • 071-37324250-1
 • شیراز  
 • خورشید طلایی
 • درجه: 2  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:غلام زارع
 • نشانی: فارس- شیراز– خ صفر- مقابل ترمینال كاراندیش
 • 071-37315812
 • شیراز  
 • آرامش
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حسن ابراهیمی
 • نشانی: فارس- شیراز – خ سعدی
 • 071-32228246-8
 • 071-332228247
 • شیراز  
 • بهارستان
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:منوچهر صدری
 • نشانی: فارس- شیراز- خ حضرتی- نرسیده به شاهزاده قاسم
 • 071-37382002
 • شیراز  
 • جوادیه
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:ابراهیم عابدی
 • نشانی: فارس- شیراز– دروازه كازرون- ابتدای فخر آباد
 • 071-38202565
 • شیراز  
 • گلستان
 • درجه: 2  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:بهروز دهقانی
 • نشانی: فارس- شیراز– چهارراه مشیر- ابتدای خ قاآنی شمالی
 • 071-32225676
 • شیراز  
 • خلیج فارس
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:قدرت اله صادق پور
 • نشانی: فارس- شیراز– چهارراه مشیر- ابتدای خ قاآنی شمالی
 • 071-32222729
 • شیراز  
 • اقبال نو
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:جعفر عابدی
 • نشانی: فارس- شیراز– چهارراه مشیر- ابتدای خ قاآنی شمالی
 • 071-32335153
 • شیراز  
 • شفق
 • درجه: 2  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حمید كوثری
 • نشانی: فارس- شیراز– خ لطفعلی خان زند- سه راه احمدی
 • 071-32220453
 • شیراز  
 • نارنجستان (22بهمن)
 • درجه: 3  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمد ده بزرگی
 • نشانی: فارس- شیراز– خ لطفعلی خان زند- نرسیده به میدان مصدق
 • 071-32242070
 • 071-32234893
 • شیراز  
 • حیدری
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حسین مرادی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- گودعربان- جنب ک مسجد نصیرالملک
 • 071-32223375
 • شیراز  
 • محمدی
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سیدمحمدعلی موسوی
 • نشانی: فارس- شیراز – خ لطفعلی خان زند- نرسیده به میدان مصدق
 • 071-32220296
 • شیراز  
 • حضرتی
 • درجه: 2  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شادمان کوثری
 • نشانی: فارس- شیراز- سه راه احمدی- خ حضرتی
 • 071-32240127
 • شیراز  
 • آزادی
 • درجه: 3  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عبدالمحمد مهربانی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ حضرتی- بازار زرگرها
 • 071-32244691
 • شیراز  
 • میلاد
 • درجه: ممتاز  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سید محمد علی ناجی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ شاهچراغ (ع)- ابتدای خ شهید دستغیب
 • 071-32224390
 • شیراز  
 • اسلامی
 • درجه: 2  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حبیب بردبار
 • نشانی: فارس- شیراز- خ احمدی- جنب بین الحرمین- مقابل بانک تجارت
 • 071-37393018
 • شیراز  
 • احمدی
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مسعود صدری دالینی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ حضرتی
 • 071-37394173
 • شیراز  
 • والفجر
 • درجه: 2  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علیرضا توانا
 • نشانی: فارس- شیراز- خ حضرتی
 • 071-37392334
 • شیراز  
 • ارم
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عظیم علاقه بند
 • نشانی: فارس- شیراز- چهارراه پیروزی- پاساژ امام خمینی
 • 071-32222203
 • شیراز  
 • مهدی
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عبدالرسول ابراهیمی
 • نشانی: فارس- شیراز- سه راه نمازی- خ لطفعلی خان زند- پاساژ بندر
 • 071-32225595
 • شیراز  
 • یاس
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حسین اسدی دالینی
 • نشانی: فارس- شیراز- حدفاصل سه راه نمازی و چهارراه مشیر- ك66- جنب مسجد آقا احمد
 • 071-32222021
 • شیراز  
 • نور
 • درجه: ممتاز  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سرمست آقا
 • نشانی: فارس- شیراز- چهارراه مشیر- بازار كویتی ها
 • 071-32226040
 • 071-32230521
 • شیراز  
 • بوشهر
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حمیدرضا رحمانی
 • نشانی: فارس- شیراز- چهارراه مشیر- ابتدای خ توحید
 • 071-32224221
 • شیراز  
 • بنفشه
 • درجه: ممتاز  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عباسعلی یقطین
 • نشانی: فارس- شیراز- چهارراه مشیر- ابتدای خ توحید
 • 071-32240283
 • شیراز  
 • توحید
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمد رضا علیرضایی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ توحید- مقابل پاساژ کازرونی (داریوش سابق)
 • 071-32224117
 • شیراز  
 • شهرزاد
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علی اصفر صلح دوست
 • نشانی: فارس- شیراز- خ توحید- پاساژ دشتی
 • 071-32226356
 • شیراز  
 • ملت
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شهرام اسدی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ توحید- پاساژ فكری
 • 071-32350784
 • شیراز  
 • چهار فصل
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:رضا مهردادی
 • نشانی: فارس- شیراز- خ توحید
 • 071-32223600
 • شیراز  
 • سپاهان
 • درجه: 2  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:غلامرضا شمس
 • نشانی: فارس- شیراز – دروازه اصفهان- ك افراسیابی
 • 071-32225476
 • شیراز  
 • اعتماد
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمد علی عسكری
 • نشانی: فارس- شیراز – دروازه اصفهان- ك افراسیابی
 • 071-32245864
 • شیراز  
 • تخت جمشید
 • درجه: 3  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:امید عسكری
 • نشانی: فارس- شیراز – دروازه اصفهان- ك افراسیابی
 • 071-32221750
 • شیراز  
 • امید
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:رمضان عسكری
 • نشانی: فارس- شیراز – دروازه اصفهان- ك افراسیابی
 • 071-32228614
 • شیراز  
 • دلگشا
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدجواد خواجه پور
 • نشانی: فارس- شیراز– دروازه اصفهان- خ فردوسی- ك افراسیابی
 • 071-32224501 071-32246928
 • شیراز  
 • اسعدی
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حسین اسعدی
 • نشانی: فارس- شیراز– دروازه اصفهان- ك افراسیابی
 • 071-32249258
 • 071-32243702
 • شیراز  
 • كوروش
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:احمدرضا معصومی
 • نشانی: فارس- شیراز– دروازه اصفهان- ك افراسیابی
 • 071-32221256 071-32224472
 • شیراز  
 • گله داری
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:ابوالقاسم حسینی
 • نشانی: فارس- شیراز– دروازه اصفهان- ك افراسیابی
 • 071-32240673 071-32222135
 • شیراز  
 • گیتی
 • درجه: 2  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدرضا اطهری
 • نشانی: فارس- شیراز– دروازه اصفهان- ابتدای خ فردوسی
 • 071-32224286
 • شیراز  
 • صفا
 • درجه: ممتاز  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:ماشااله جونا
 • نشانی: فارس- شیراز – خ فردوسی- سه راه مدبر- ک جنب مسجد سالار شهیدان
 • 071-32223369 071-32211782
 • 071-32242663
 • شیراز  
 • رحمانیان
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:اسماعیل كریمی زاده
 • نشانی: فارس- شیراز– خ فردوسی- ك روستائیان
 • 071-32226464
 • 071-32241724
 • شیراز  
 • ماه
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:اسماعیل پیروزی
 • نشانی: فارس- شیراز– خ فردوسی- خ 22بهمن
 • 071-32225608 071-32245870
 • 071-32226924
 • شیراز  
 • سیروس
 • درجه: ممتاز  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حبیب اله شكوه
 • نشانی: فارس- شیراز– خ 22 بهمن
 • 071-32223646
 • 071-32223646
 • شیراز  
 • پیام
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:خلیل ستایشگر
 • نشانی: فارس- شیراز– خ 22 بهمن (شاپور سابق)
 • 071-32227994 071-32224173
 • 071-32224173
 • شیراز  
 • رضوان
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:ابوطالب محمودی
 • نشانی: فارس- شیراز– خ 22 بهمن
 • 071-32222581 071-32224278
 • شیراز  
 • جنت
 • درجه: ممتاز  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:رضا فرهادی
 • نشانی: فارس- شیراز– خ 22 بهمن- ك چاپارخانه
 • 071-32224524 071-32242670
 • شیراز  
 • اروند رود
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مرتضی رسولی
 • نشانی: فارس- شیراز – میدان شهدا (شهرداری)– خ دهنادی
 • 071-32242041
 • شیراز  
 • هاشمی
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مجید علاقه بند
 • نشانی: فارس- شیراز– خ پیروزی- مقابل دبیرستان نمازی
 • 071-32225270
 • شیراز  
 • اصفهان
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:ایرج نیك پور
 • نشانی: فارس- شیراز- میدان شهدا (شهرداری)– ابتدای خ پیروزی
 • 071-32237725
 • شیراز  
 • سپید
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:امین علاقه بند
 • نشانی: فارس- شیراز– میدان شهدا (شهرداری)- خ نمازی
 • 071-32221295
 • شیراز  
 • دریا
 • درجه: ممتاز  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سیدهاشم حسینی
 • نشانی: فارس- شیراز – میدان شهدا (شهرداری)– ابتدای خ پیروزی- مقابل بانك تجارت
 • 071-32221778
 • شیراز  
 • سعدی
 • درجه: ممتاز  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حاج علی اصغر جویبار
 • نشانی: فارس- شیراز– میدان شهدا (شهرداری)– خ پیروزی
 • 071-32225126 071-32222887
 • شیراز  
 • تنگستان
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:یداله نوروزی
 • نشانی: فارس- شیراز- چهارراه پیروزی- پاساژ تنگستان
 • 071-32222627 071-32243830
 • شیراز  
 • سعید
 • درجه: ممتاز  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:خبیر قوی پنجه
 • نشانی: فارس- شیراز- چهارراه پیروزی
 • 071-32223832
 • 071-32223832
 • شیراز  
 • دشتی
 • درجه: ممتاز  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:صادق ضیایی
 • نشانی: فارس- شیراز- چهارراه پیروزی- مقابل بانك ملی
 • 071-32247573
 • شیراز  
 • مرمر
 • درجه: 2  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:فتح اله عابدی
 • نشانی: فارس- شیراز– خ نادر– چهارراه گمرك
 • 071-32324795
 • شیراز  
 • البرز
 • درجه: 2  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمد یار دیبا
 • نشانی: فارس- شیراز- خ زند- میدان مولا- ابتدای زیرگذر
 • 071-32227835
 • شیراز  
 • فروردین
 • درجه: 2  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمد آبیاری
 • نشانی: فارس- شیراز- میدان بسیج
 • 071-38214033
 • شیراز  
 • محمدیه
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عباس حیدری
 • نشانی: فارس- شیراز- میدان فرودگاه
 • 071-38306146
 • شیراز  
 • نصر
 • درجه: ممتاز  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علی گرامی زادگان
 • نشانی: فارس- شیراز- حدفاصل پارامونت و چهارراه خیرات
 • 071-32350121
 • شیراز  
 • سروش
 • درجه: ممتاز  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:غلامرضا نیاكان
 • نشانی: فارس- شیراز- لطفعلی خان زند- جنب سینما قیام
 • 071-32332185
 • شیراز  
 • ساحل
 • درجه: 1  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:ابراهیم عابدی
 • نشانی: فارس- شیراز- چهارراه مشیر
 • 071-32333193
 • شیراز  
 • نقش جهان
 • درجه: ممتاز  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سید اکبر هاشم نیا
 • نشانی: فارس- شیراز – خ طالقانی- پاساژ مرمر- نرسیده به پارکینگ طبقاتی
 • 071-32222756
 • شیراز  
 • تخت طاووس
 • درجه: ممتاز  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:رضا عسكری
 • نشانی: فارس- شیراز- خ حافظ- حدفاصل پل علی بن حمزه و دروازه اصفهان
 • 071-32224541
 • 071-32241608
 • کازرون  
 • مهر کازرون
 • درجه: 3  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:اصغر عاشوری نژاد
 • نشانی: فارس- كازرون – خ شهدای شمالی
 • 071-42223244
 • کازرون  
 • اسلامی كازرون
 • درجه: 3  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علی اکبر مزارعی
 • نشانی: فارس- كازرون – خ امام خمینی- مقابل بیرون بر باباخان
 • 071-42222499
 • داراب  
 • ایمان داراب
 • درجه: 3  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمد باقر اصغر پور
 • نشانی: فارس- داراب – بلوار امام خمینی – خ فاضل
 • 071-53548718
 • آباده  
 • فردوسی آباده
 • درجه: 2  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عباس فردوسیان
 • نشانی: فارس- آباده – خ دهخدا
 • 071-44331110
 • لار  
 • سجاد لار
 • درجه: 3  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمد جعفر امینی
 • نشانی: فارس- لار- شهر جدید – بلوار دانشجو- نزدیک بازار امام
 • 071-53341080
 • لار  
 • اتحاد لار
 • درجه: 2  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مهدی قدسی
 • نشانی: فارس- لار- شهر قدیم- خ آیت آلله خامنه ای
 • 071-52344553
 • جهرم  
 • امید جهرم
 • درجه: 3  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:ابوالفضل مهرشاد
 • نشانی: فارس- جهرم – خ جمهوری اسلامی جنب بانك تجارت
 • 071-54223411
 • جهرم  
 • وحدت جهرم
 • درجه: 3  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عبدالحسین قناعت پیشه
 • نشانی: فارس- جهرم – میدان سپاه
 • 071-54449056
 • آباده  
 • جعفری آباده
 • درجه: 3  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:شکراله جعفری
 • نشانی: فارس- آباده – بازار كهنه – روبروی اداره پست
 • 071-44337630
 • بوانات  
 • سوریان (بوانات)
 • درجه: 3  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:ابراهیم یوسفی
 • نشانی: فارس- بوانات - سوریان- خ امام خمینی- حدفاصل بانك تجارت و بانك ملی
 • 071-44403541 071-44402426
 • شیراز  
 • عباسی
 • درجه: ممتاز  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حبیب عباسی
 • نشانی: فارس- شیراز – دروازه اصفهان – خ فردوسی
 • 071-32226604
 • 071-32226442