���������� �������������� �������������� �� ���������� ������ ���������� ���������� ������ �������� ���������� ��������

نام شهرستان


 • شیراز  
 • دالین
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عفیفی
 • نشانی: فارس- شیراز- جاده شیراز سپیدان- روستای دالین
 • 071-36752609
 • 071-36752609
 • شیراز  
 • چشمه ساران
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علی جان گودرزی اردكانی
 • نشانی: فارس- شیراز- كیلومتر جاده سپیدان یاسوج
 • 071-36722300
 • کوار  
 • توریست دشت
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:خانباز دهقانیان بوركی
 • نشانی: فارس- کوار- دوراهی كوار جهرم
 • 09173027393
 • کوار  
 • چشمه شاه بهرامی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:سید حبیب مرادی
 • نشانی: فارس- کوار- كیلومتر 4جاده كوار فیروزآباد
 • 071-37823214
 • کوار  
 • گلشهر
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:ذبیح اله دهقان
 • نشانی: فارس- کوار- كیلومتر 20 بین كوار و فیروز آباد- بعد از تونل زنجیران
 • 09172454595 09174054893
 • جهرم  
 • بهار
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:وحید شعبانی
 • نشانی: فارس- جهرم- كیلومتر 80 جهرم شیراز- علی آباد خفر
 • 071-54497105
 • شیراز  
 • خدماتی رفاهی بوستان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:اردلان اکبری
 • نشانی: فارس- شیراز- کیلومتر 37 جاده شیراز جهرم
 • 09173123007 09171181458
 • شیراز  
 • گلستان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مجید قرائت
 • نشانی: فارس- شیراز- مقابل درب دوم پالایشگاه- پل پالایشگاه
 • 071-32622983
 • آباده  
 • لانه طاووس
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدباقر عظیم زاده
 • نشانی: فارس- آباده- كیلومتر 2 مرودشت – سعادتشهر- دوراهی نقش رستم- جنب پمپ بنزین
 • 09171280058
 • آباده  
 • پاسارگاد
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:مهدی غوستانی
 • نشانی: فارس- آباده- پاسارگاد- ابتدای بلوار ورودی
 • 071-43582660
 • آباده  
 • باباعلی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت: كامران سعادتمند
 • نشانی: فارس- آباده- كیلومتر 6 آباده شیراز- جنب نیروگاه قدس
 • 071-44333932
 • آباده  
 • قدمگاه
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:عباس حیدری
 • نشانی: فارس- آباده- ابتدای شهر سورمق
 • 071-44373284
 • آباده  
 • کافه گلستان
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:محمدرضا سلیمی
 • نشانی: فارس- آباده- سورمق- جنب پمپ بنزین
 • 071-44373235
 • سروستان  
 • همایون
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حمید همایونی
 • نشانی: فارس- سروستان- كیلومتر 37 جاده شیراز سروستان
 • 09173081060
 • سروستان  
 • ملی
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:حسین اسمعیلی
 • نشانی: فارس- سروستان- کیلومتر 45 محور شیراز سروستان
 • 09171100787
 • سروستان  
 • چشمه لاغور
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:علی مراد رایگان
 • نشانی: فارس- سروستان- كیلومتر 20 جاده سروستان فسا
 • 09389779290
 • فسا  
 • كبابی ناب
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:منصور نوع پرور
 • نشانی: فارس- فسا- كیلومتر 10 فسا سروستان
 • 071-53332486 09173327588 09171310576
 • فسا  
 • راهیان شب
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:کریم عزیزیان
 • نشانی: فارس- فسا- كیلومتر 10 جاده فسا داراب- مقابل شهرک صنعتی
 • 071-53429173
 • کازرون  
 • عدالت
 •  
 •  
 •  
 • نام و نام خانوادگی مدیریت:اسماعیل رئیسی
 • نشانی: فارس- کازرون- كیلومتر 95 شیراز كازرون- بالاتر از تنگ ابوالحیات
 • 071-42439056