خوراک های سنتی شیرازی-1
«» شکر پلو
«» آش انار
«» قورمه به
«» دوپیازه
«» یخنی نخود
«» رب پلو
«» کلم پلو
«» بادام سوخته
«» یخنی عدس کلم

خوراک های سنتی شیرازی-2
«» شکر پنیر
«» شامی
«» کوفته هلو
«» کوفته سبزی
«» خورشت سبزی
«» حلوای کاسه
«» حلیم بادمجان
«» حاجی بادام
«» قورمه

خوراک های سنتی شیرازی-3
«» دوای آرد و روغن
«» دمپخت
«» آش سبزی
«» آش ماست
» آش دوغ
«» آب پیازک
«» پاچه پلو
» قنبرپلو
» رنگینک